قفل مقابل برقی

قفل برقی درب چوبی و نحوه نصب آن روی درب مشکلات قفل شدن قفل برقی: نقطه مقابل قفل ، قسمت فلزی است که قفل قفل در آن قرار گرفته است. قفل کثیف یا بدون روغن: ذرات می توانند در قفل درب و قفل جمع شوند و کار قفل را غیر ممکن کند. اگر بعد ازContinue reading “قفل مقابل برقی”