چگونه ایستگاه فضایی به پایگاه برای پرتاب آینده بشریت تبدیل شد

[ad_1] با سفر سوم او که چهار سال پیش آغاز شد ، تعداد خدمه به 6 نفر افزایش یافت و دکتر ویتسون ، بیوشیمیایی با آموزش ، سرانجام توانست بیشتر وقت خود را به عنوان یک دانشمند بگذراند. دکتر ویتون گفت: “من همه کارها را از سویا گرفته تا کریستال های ابررسانا انجام می دادمContinue reading “چگونه ایستگاه فضایی به پایگاه برای پرتاب آینده بشریت تبدیل شد”

خانه شیرین خانگی در مدار

[ad_1] ایستگاه فضایی بین المللی از راه دور ممکن است مانند یک ماشین همزن یا جفت شدن پروانه ربات به نظر برسد ، اما درون آن مهد بشریت است. در 20 سال گذشته ، 141 نفر از 19 کشور کار کرده اند ، با غذای خود بازی کرده اند ، در توالت غر می زنندContinue reading “خانه شیرین خانگی در مدار”

این میکروب ها می توانند به مریخ های آینده و انسان های قمری در استخراج فلزات کمک کنند

[ad_1] این میکروب ها ممکن است دوست استعمارگران آینده باشند که در دریاها در ماه ، مریخ یا هرجای دیگر منظومه شمسی زندگی می کنند و قصد دارند خانه های خودکفا ایجاد کنند. استعمارگران فضایی ، مانند انسانهای روی زمین ، به عناصر به اصطلاح نادر زمین که برای فناوری مدرن بسیار حیاتی هستند ،Continue reading “این میکروب ها می توانند به مریخ های آینده و انسان های قمری در استخراج فلزات کمک کنند”