یافته های حاصل از مطالعه ذرات می تواند قوانین شناخته شده فیزیک را نقض کند


در همین حال ، در سال 2020 ، گروهی متشکل از 170 متخصص ، موسوم به طرح نظریه Muon g-2 ، بر اساس کارگاه ها و محاسبات سه ساله با استفاده از مدل استاندارد ، مقدار اجماع جدیدی را درباره مقدار نظری گشتاور مغناطیسی میون منتشر کردند. . این پاسخ اختلاف اولیه گزارش شده توسط بروكهاون را تقویت كرد.

روز دوشنبه از طریق تلفن ، آیدا X. El-Hardra ، فیزیکدان دانشگاه ایلینوی و همکار رئیس ابتکار نظریه Muon g-2 ، گفت که او نمی داند نتیجه ای که فرمیلاب دو روز بعد اعلام می کند – و او نمی خواست. برای اینکه وسوسه نشود یک سخنرانی را تعیین کند که دقیقاً قبل از افتتاحیه رسمی روز چهارشنبه برنامه ریزی شده است...

Read More