[ad_1]

اخیراً ، ستاره شناسان با صدای بلند پرسیدند کدام اصطلاح جمع برای مرموزترین موجود در فضا مناسب است. پاسخ ها فراوان بود.

[ad_2]

منبع: khabar-bazar.ir

ایندکسر