یک دسته سیاه چاله را چه می توان نامید؟ شما ایده هایی داشتیداخیراً ، ستاره شناسان با صدای بلند پرسیدند کدام اصطلاح جمع برای مرموزترین موجود در فضا مناسب است. پاسخ ها فراوان بود.


منبع: khabar-bazar.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*