زغال تولید شده بوسیله طریق کربونیزاسیون تنها مهم یک ساختار متخلخل اول هست و نمی اقتدار از آن به تیتر یک ماده جاذب به کارگیری شود، مگر آنکه ساختار حفرات آن بهبود یافته یا این که فعال شوند. به طور کلی هر عامل فعالسازی موجب ایجاد ساختار منافذ متمایز در ماده کربنی می شود. سرعت مراحل فعالسازی به گونه ماده نخستین و دلیل فعالسازی بستگی دارد. فیزیکی، فعالسازی در دمای پایین، انجام فرایند در یک مرحله و به صورت هم‌زمان می باشند. به این ترتیب در صورت نیاز، با بررسی دکتر متخصص، مصرف کربن اکتیو می تواند به عملکرد بهتر تن کمک نماید و از همین ماده به شکل خوراکی نیز استعمال میشود. به این صورت که در گام نخستین دارای افزودن کربن فعال، سیانید را حذف می کنند و در نهایت کربن اساسی استفاده از محلول 1 درصد سود سوز آور و سیانید از طلا قطع می شود. همین فیلتر ها قابیلت جذب ۹۹% آلاینده های محفظه را دارند. اکسیدهای گازی که معمولاً در این روش استفاده می شود، معمولا دی اکسید کربن، بخار آب، هوا و یا این که ادغام آن ها هستند و کربن کلیدی بخار حیاتی سکو حرارت 600 تا 7000 سانتی گراد تماس می یابد. در همین روند عواملی مانند اکسیژن و دی اکسید کربن به ترتیب حیاتی بیشترین و کمترین واکنش پذیری می باشند. اتفاقی که به معنی نیاز های مکرر دستگاه به تعویض این فیلتر ها است. فیلترهای کربنی در دستگاه های تصفیه هوا تعبیه شود. برای انقطاع کردن کربوهیدرات ها، ماسک و فیلترهای هوای فشرده در صنایع شیمیایی، کربن فعال به فعالیت می رود. به طور مثال دستگاههایی در بازار وجود دارا‌هستند که تنها از ۱۰۰ گرم کربن اکیتو دارند. ایجاد کربن فعال مراحل پیچیده ای میباشد و انرژی زیادی را هم واجب دارد، ولی خصوصیت ها و عملکرد کربن فعال در صنعت های گوناگون باعث شده تا استفاده از آن به یک ضرورت تبدیل شود؛ این مورد قضیه موجب شده تا همین روند به عنوان یک عملیات سودمند در صنایع متعدد محسوب ماسک کربن فعال هیدرودرم شود. از کربن اکتیو به تیتر یک فیلتر در این دستگاهها برای کمتر آلایندههای گازی به کار گیری میشود.

ایندکسر