پلنیوم باکس نوعی باکس اختلاط هوا بوده که در آن می اقتدار اهمیت دقت به گونه طراحی آن ، هوا را به رخ به طور کامل لایه ای و آرام توزیع نمود. پلنیوم باکس وظیفه انتقال جریان هوا به صورت منظم و یکنواخت در سیستم هوارسانی را داشته و در رنگ، طرح و گونه های گوناگون جهت زیباسازی دکوراسیون فضای داخلی قابل تولید است. همین شبکه باکس در سالیان آخر مهم ظاهر مطلوب و متعدد توانسته علاوه بر کارایی فنی خود در طراحی دکوراسیون داخلی ساختمان نیز کاربرد پلنیوم باکس نقش داشته باشد. بر بر روی هر کدام از شبکه باکسها امکان تولید یک تا تعدادی دریچه هوای وجود دارد. اساسی اعتنا به این‌که پلنوم باکس از ورق گالوانیزه ساخته می شود معمولا در ارتفاع بیش از دو متر قابلیت و امکان ایجاد پلنوم باکس به صورت یک تکه وجود ندارد مگر آن که تولید کننده از ورق های ابعادی ( ورق حساس طول بلند ) به کار گیری کند که ولی خویش مشکلاتی از قبیل سنگینی بیش از حد ، حمل و کارگزاشتن را در پی خواهد داشت. به طور معمول به ازای هر 80 سانتی متر می باشد یک ورودی هوا در لحاظ گرفته می شود البته این فواصل نباید از 120 سانتی متر تجاوز کند. خواص حیاتی این ابزار تولید مقدار فشار همگن و یکسان در تمام ارتفاع دریچه می باشد تا از کل نقاط ارتفاع روزنه های خطی مقدار یکسان هوا خارج شده و سرعت خروجی هوا در تمام ارتفاع روزنه خطی یکسان باشد. همانطور که دیدید طراحی و ساخت پلنیوم باکس ها کار چندان پیچیده ای نمی باشد ولی در صورتی که استاندارد به ترازو در ساخت و تولید آن ها رعایت نشود صد رد صد توقعات شما را برآورده نخواهد کرد. پلنیوم باکس، یک جعبه ای است در بعدها و خروجی های گزینه نیاز که به جهت ترکیب هوا از آن استعمال می شود. از جعبه های پلنیوم به مراد تجمع مناسب هوا درپشت این دریچه به کارگیری می شود وبدین ترتیب توزیع هوا در طول دریچه ها به رخ پیوسته ویکنواخت انجام می گیرد. لذا عملیات عایق کاری در تمام وجود پلنیوم باکس به شکل کامل انجام می ابعاد پلنیوم باکس پذیرد. باکس ها به شکل سفارشی ساخته میگردند و ابعادشان بر مبنا ارتفاع و عرض محل مورد حیث متغیر خواهد بود. پلانیوم باکس بر پایه تعداد و جور دریچه درخواستی طراحان داخلی و بر پایه طول، عرض و ارتفاع مورد نیاز سیستم هوارسانی می تواند اشکال مختلفی داشته باشد.

ایندکسر