شکل 1- پروسه متفاوت تنظیم فوم سیلیکا (اروزیل 200) را نشان می دهد. افزودن 5/0 الی 5 % فوم سیلیکا (اروزیل 200) اساسی مساحت سطح تقریبی 200، 300 یا این که m2/g 400 ژل گرایی و غلیظ شدن را کمتر دیتا و ثبات انبارداری را بهبود می بخشد و همینطور در دیگر سیستمهای رنگ و رزین ته نشینی پیگمنت ها را کاهش می دهد. انتخاب تجهیزات دیسپرس کننده مناسب به جهت حصول بهترین نتایج ژل گرایی و تغلیظ کنندگی دارای فراوانی دارد. کلیدی استفاده از سیلیکای گرمازا در ورنیهای اپوکسی رزین، افزودن سیلیکا به اجزای اپوکسید اهمیت دارااست خیر به استدلال نتورک ساز، به استدلال اینکه گروههای آمین آزاد پس از گذشت مدت زمانی بر بر روی تغلیظ کنندگی تأثیر می گذارد. مانند ژل سیلیکا این مخلوط به عنوان یک ماده خشک کننده فعالیت می نماید و به عامل خاصیت براق کننده در اسباب و اثاث آرایشی به کارگیری می شود. مهم به کار گیری از این مخلوط به عنوان فیلر تقویت کننده در الاستومرها کاربران می توانند ویژگیهای مکانیکی مثل مقاومت تنشی ، ازدیاد طول تا پاره گی و مقاومت سایشی را بهبود ببخشند. سیلیکا فوم به جهت مصارف لمینیت و ژلكوت استعمال می شود و كنترل رئولوژیكی قابل قبولی را تولید می كند و در عین حال سبب بهینه خیس شدن برش و ارتقاء كاربرد نهایی کالا می شود. که همین امر در غایت موجب افزایش خروجی تولید میشود. مزیت فوم سیلیکا آب گریزو فرار کلیدی مساحت مرحله تقریبی m2/g 170 پایداری گرانروی آن در برابر مواد قطبی است. علاوه بر خواص تغلیظ کنندگی، مقاومت در برابر ته نشینی رنگدانه هایی مانند گرد روی، اکسید آهن بهبود می یابد. همگی فوم سیلیکاهای تنظیم شده به این طریق آبدوست میباشند بدین معنا که در آب دسپرس شده می شوند. علاوه بر این ، فوم سیلیکا ساختار متخلخلی دارد که مساحت سطحی بالای آنرا نشان می دهد. کارایی فوم سیلیکا (اروزیل 200) به تیتر برهان غلظت دهنده، ژل گرا و ضد ته نشینی نه تنها به ریز بودن ذرات آن نسبت داده می شود بلکه بر بر روی سطح آن که میزان بهینه ای از گروههای سیلانول وجود داراست هم بستگی دارد. در خروجی محفظۀ احتراق، گازهای زاید و سیلیکا به رخ اروزیل اهمیت ترازو ذرات اولیه 5 الی 30 نانومتر هستند، آن‌گاه از باطن منطقه کلوخه شدن(agglomeration zone) عبور کرده به طوری که ذرات تا قطر 1 الی 200 میکرون رشد می نمایند (ساختار ثانویه). همین فرآورده در یک فرآیند هیدرولیز شعله دائمی سیلیکون تترا کلرید ساخت می شود. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات فراوان اکثر در مورد کاربرد اروزیل لطفا به تماشا از وب وب سایت ما.

ایندکسر