درک کردن خاصیت مواد شیمیایی به جهت بهره برداری از آن ها فراوان لازم می باشد و اطلاعات کافی در مورد خواص هیدروکسید پتاسیم همین مجال را به ما می دهد تا آگاهانه از خاصیت آن استعمال کنیم. در گزینه خواص شیمیایی هیدروکسید پتاسیم نمی قدرت فورا اظهار لحاظ کرد. بستهبندی هیدروکسید پتاسیم به رخ کیسهای و در وزن ۲۵ کیلوگرم به طور متداول انجام میگیرد. هیدروکسید پتاسیم طبق معمول به صورت گلوله های شفاف فروخته می شود که به عامل رطوبت ساز بودن، پتاسیم هیدروکسید در هوا چسبناک می شود. فورا زیر مراقبت های پزشکی قرار بگیرید. پتاسیم هیدروکسید هم یک خشک کن توانا به حساب می آید که برای خشک کردن ماده های با به ویژه آمین ها و پیریدین ها و حلال ها آیتم به کارگیری قرار می گیرد. همین محلول ها قدرتمند به پروتونزدایی بخش اعظمی از اسیدها، حتی اسید های ضعیف، هستند. اکثری از نمکهای پتاسیم در طی واکنشهای خنثیسازی که پتاسیم هیدروکسید در آن ها نقشی با دارند، ساخت میشود. تحلیل تاثیر محلول هیدروکسید پتاسیم و ایزوپروپیل الکل بر بافتدهی سطحی سیلیکون و اخلاق و رفتار آبدوستی آن. اگر چه استعمال از این ماده به جهت تولید صابون شایع خیس میباشد اما صابون های حاوی پتاسیم هیدروکسید اکثر محلول در آب میباشد و مهم محفظه زیست سازگارتر هیدروکسید پتاسیم کره ای است. از این دو ماده در بخش اعظمی از کاربردهای تولیدی به کارگیری می شود ، همین مواد شباهت های جالبی دارای نیز دارند و می توان از آن‌ها اساسی دقت به جزئیات و خواصی که دارند در یک پروژه به کار گیری کرد ، یعنی هر دو می توانند در یک پروژه کاربردهای مشترکی داشته باشند . پتاسیم هیدروکسید یک مخلوط معدنی کلیدی فرمول KOH که حساس نام پتاس شناخته شده است. پتاس یا پتاسیم هیدروکسید بفرمول KOH که غالبا به نام کاستیک پتاس نامیده میشود، یکی از از ترکیبات اکسیدی پتاسیم میباشد که دارای دمای ذوب 306 رتبه سانتیگراد و دمای جوش 1320 درجه سانتیگراد میباشد. در دمای اتاق، تقریباً ۱۲۱ گرم پتاسیم هیدروکسید در ۱۰۰ میلی لیتر آب قابلیت حل شدن دارد، به عامل بالا بودن میل ترکیبی هیدروکسید پتاسیم اصلی آب، در ازمایشگاهها از آن به تیتر ماده خشک کننده نیز استفاده میشود. حدود 121 گرم پتاسیم هیدروکسید در 100 میلی لیتر آب در دمای اتاق حل می شود ، که در تضاد حیاتی 100 گرم در 100 میلی لیتر برای NaOH است.

ایندکسر