برای این منظور، در پمپ های دوزینگ در قسمت مکش و رانش شیرهای یکطرفه بکار می رود. شیرهای فشار شکن و پر کننده Refill حجم سیال هیدرولیک را کنترل می کنند. دو صفحه کانتور مسیر حرکت دیافراگم را احاطه می کنند. سیال هیدرولیک و سیال فرآیند از شکاف های صفحه کانتور که به توجه طراحی شده اند عبور می نمایند تا در تماس اصلی دیافراگم باشند. ۴- کارگزاشتن در جای مناسب (از نظر ارتفاع، شاسی محکم، جلوگیری از خیس شدن، کارگزاشتن اساسی ۴ عدد پیچ و مهره) ۵- تهیه و تنظیم صحیح طول ضربه به آرامی و در حالتی که پمپ پر‌نور میباشد بایستی انجام شود. ماکزیمم دبی هر پمپ حساس دقت به نسبت گیربکس، قطر پیستون و بدور الکتروموتور تعیین می شود. از طرف دیگر، از آنجا که هر شیر یکطرفه ای حتی هنگامی که تماما گشوده می باشد یه خرده مقاومت در مسیر جریان ایجاد می کند، در مواردی که سیال ویسکوز می باشد استعمال از شیر یکطرفه تک در قسمت مکش ارجحیت داراست و باعث کمتر NPSHr می شود. طرح دیافراگم دیسکی به جهت گذرگاه سیال از یک دیافراگم تفلونی تشکیل شده میباشد که مانعی فی مابین سیال فرایند و پیستون می باشد حرکت رفت و برگشتی پیستون به سیال هیدرولیک وارد می شود که سبب ساز حرکت دیافراگم به جلو و عقب می شود.فشار سیال هیدرولیک و فشار سیال روند هر دو یکسان است. محرک: در پمپ های دوار به طور معمول از سه گونه محرک الکترومغناطیسی(الکتروموتور) ،دیزلی وتوربینی به کارگیری میشود. ساختمان ايـن گونه پمپ هـا به صورتي میباشد كه بر روي محور دوار ( در مركز پمپ ) پره هايـي قرار دیتا شـده كه بـا دوران خویش مايعـات و مواد سيال را به اطراف پرتـاب مي نمايند. در به عبارتی موقع توپی شیر یکطرفه سمت رانش بر بر روی نشیمن خود فشرده می شود و قابلیت خروج سیال را غیر ممکن می سازد. هرچند دوزینگ پمپ ها عموماً می توانند به جهت دبی صفر تا حداکثر خود تنظیم شوند، اما اعتنا کار آنان ممکن می باشد کمتر یابد. براین اساس باید به طور متناوب جهت نگهداری بازده جرم پکینگ ها تنظیم شوند. علاوه بر این، کل پمپ های میزان گیری می بایست ضد نشت و کاملاً ایمن باشند، زیرا بسیاری از مواد شیمیایی اکثر وقت ها خطر آفرین هستند. جهت دوری از مشکلات نشتی بایستی از طرح دیافراگمی به جهت گذرگاه سیال استعمال کرد. طبق معمول در محدوده دقیق دستگاه، دستکم دبی از 4ر0 گالون در ساعت یا 5ر1 لیتر بر ساعت شروع می شود و بزرگترین دوزینگ پمپ ها عموماً بیش از 2500 گالون بر ساعت یا این که 9500 لیتر بر ساعت دبی تولید نمی کنند. در دوزینگ پمپ ها از شیر یک طرفه به کار گیری می شود. از آنجـائي كـه مقـدار حركـت قابـل دستيابي ديافراگم محدوداست وبطور قابل ملاحظه اي قطران كمتر از قطر ديـافراگم پمـپ اسـت ، حـداكثر ظرفيت پمپ( اساسی قطر ديافراگم اثبات )عملآ به حداكثر سرعت رفت و رجوع و برگشت ديافراگم كه معمولآ كم اسـت بستگي خواهد داشت.در ساختمان اين پمپ ها شيرهاي ورودي و خروجـي كـه معمـولآاز نـوع Valve Ball معمولی و يا شيرهاي مخروطي (با سوزن مخروطي) است بكاررفته می باشد كه البته براي پمپهاي پهناور شـيرهاي ديسكي مطلوب تراست. چنانچه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات زیاد بیشتر در آیتم پمپ دوزینگ مواد شیمیایی لطفا به بازدید از وب وبسایت ما.

ایندکسر