قبل از ثبت قانون جدید مهریه: پیش از وضع رأی وحدت روش و شرایط طوری بود که مردان بدهکار مهریه تا صادر شدن رأی قطعی دادگاه باید در حبس باشد و بعد از صدور رأی میتوانستند درباره اعسار خود در دادگاه مبادرت نمایند. آن‌گاه از ثبت ضابطه تازه مهریه: اما از درحال حاضر شرایطی مهیا شده که مردان مدعی اعسار میتوانند طی زمانی که دادگاه به پرونده مهریه رسیدگی میشود، آن‌ها نیز تقاضای اعسارشان مورد تحلیل واقع می‌گردد سوای آنکه در زندان حبس شود. یعنی بر دیگر دیون شوهر ارجحیت دارد و در صورتی که شوهر بدهی های گوناگون عادی داشته باشد، پرداخت مهریه مقدم بر آن ها است. ولی طبق قوانین تازه مهریه، اورجینال بر همین شد که زوج وام در دیون (بدهی) ابتدایی مانند مهریه و نفقه معسر و دارا محسوب نمیشوند و اصل بر اعسار تلقی می شود و نیکی ایسار. بر پایه ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ فقط ۱۱۰ سکه تمام فصل بهار آزادی یا هم اندازه قیمت یکصد و روستا سکه قابل اجرا بر شالوده ضابطه شیوه اجرای محکومیت های مالی بوده و مازاد بر آن فقط در صورت ملائت یا این که دارا بودن زوج آنهم صرفاً بصورت مدنی و از طرز توقیف اموال و دارائی شوهر قابل توقیف می باشد. طبق ماده ۲۲ ضابطه مدنی: در صورتی که مهریه بخش اعظم از ۱۱۰ (یکصد و ده) سکه کل بهار آزادی باشد، در خصوص مازاد ملائت (توانایی مالی) زوج ملاک پرداخت است، رعایت و دقت به مقررات مربوط به ارزیابی مهریه به نرخ روز هم بهترین نماینده قانونی مهریه در شیراز چنان الزامی است. مطابق ماده ۲۲ ضابطه مدنی: در شرایطی‌که مهریه در دوران وقوع عقد تا ۱۱۰ (یکصد و ده) سکه تمام فصل بهار آزادی یا این که معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده دو قانون اجرای محکومیتهای مالی است. در روزگار اجرای توقیف مهریه طرح دعوای فرار و گریز از دین قابل مطرح شدن صرفا در دادگاه حقوقی می باشد. درصورتیکه به دلایلی نمی خواهید در دادگاه حاضر شوید و مراحل قانونی پرونده مطالبه مهریه را دنبال کنید، می توانید آن را به نماینده قانونی مهریه در اصفهان بسپارید. در این بخش نیز نقش نماینده قانونی مهریه فراوان لبریز رنگ است. به علاوه، همین التماس از طریق سازمان ثبت سندها و املاک تهیه و در اختیار دفاتر ازدواج قرار میگیرد. پس از استعلام اداره ثبت ، خواهش توقیف صورت وکیل مهریه و طلاق میگیرد. طبق قوانین دیرین مهریه: اصل بر تمکن مالی مرد بوده و در رخ پرداخت نکردن مهریه، مطابق ماده دو قانون مدنی نحوه اجرای محکومیتهای مالی میشود و در نهایت محکوم به حبس میشود. در صورتی هنگام اجرای صیغه عقد ازدواج و تصویب آن قید «عند الاستطاعه» امضا شود، به زمان مطالبه مهریه توسط زن به وسیله ی وکیل مهریه، در شکل عدم توان مرد در پرداخت مهریه، مرد از بازداشت (در رخ اعمال ماده ۲ قانون طرز اجرای محکومیتهای مالی) رها میگردد .

ایندکسر