• ۶- نگهداری در برابر صدمات محیطی به صورت اتوماتیک: پوششهای گالوانیزه به ادله آنکه در فولاد نفوذ کرده و به تیتر کاتد فعالیت می کنند، به این برهان خواهد توانست مقاطع کوچک موجود در روی تراز فولاد را در برابر صدمات محیطی و خورندگی، حفظ نمایند. پس از این‌که قطعات اسید شوئی شدند در وان اب ابشوئی گردیده و در نقطه نهایی فرایند اماده سازی در حمام گرم کلرید امونیاکی بر روی قرار گرفته و به ان اغشته می شوند . باتقوا آبادی همچنین با بیان این‌که کاهش از ۲۰ هزار شعبه بانکی داریم، افزود: باتوجه به مخلوط آخر بانکهای نظامی، شعب مازادی وجود دارد که می بایست گزینش تکلیف شوند. وی در ادامه درباره استرداد طولانی تر سود دریافتی از سوی بانکها که به طراوت از سوی وزیر اقتصاد بیان شده هم اظهارداشت: همین عمل نباید در مراحل فعالیتهای جاری نظام بانکی اخلال ایجاد کند لذا ضمن این که معتقدیم درصورتیکه در حق خریدار ظلم شده باید جبران شود ولی از سوی دیگر نباید سیستم بانکی به هم بریزد. ضمن این که کسانی که کارتخوان در اختیار دارند صد رد صد باید پرونده مالیاتی داشته باشند و دستگاه کارتخوان اشخاصی که از ضابطه تمکین نکنند هم به طور انقطاع قطع خواهد شد. اما عرض آن نسبت به ضخامتی که کالا دارد متعدد است. ورق های فولادی به رخ شیت و رول موجود می باشندو به طورکلی به دو نحوه نورد سرم و یا این که نورد گرم ساخت می شوند که منجر تفاوتهایی در کاربرد و بعد ها و همینطور ضخامت انها شده است . همین ورقها بصورت شیت و رول و ضخامتی در میان ۰.۲ الی ۰.۷ و بعدها ۱۰۰۰میلیمتر و همچنین ۱۲۵۰میلیمتر ورق اهن اجدار می باشند . در شرایط فابریک هم بسته به مقدار توصیه می اقتدار هر میزان و ابعادی را ساخت کرد البته بعضی بعد ها مرسوم و پرکاربرد هستند. مصوبات شورای شرعی به رخ چکلیست هایی تنظیم می شود که نیز کارمندان نظارت خزانه مرکزی باید بر آن چک کردن کنند و نیز مشاوران دینی بانکها -که باید از دست کم های حتمی برخوردار باشند و کاربر کمیته رعایت قوانین و مقررات بانک هم خواهند بود- می بایست همین چکلیست ها را کامل شدن کرده و به شکل زمان ای به بانک مرکزی اعلام نمایند که شرایط خزانه در حوزه اجرای بانکداری اسلامی چطور است.

ایندکسر