البته آن ها هدفشان اینست که در مدت کوتاهتری لاغر شوند. بدن شما کمترین پیش حوزه ای در رابطه اهمیت تحریک الکتریکی بیرونی که سبب به انقباض غیر غیراجباری ماهیچه ها ادرای شود ندارد و این وضعیت در تراز در دست گرفتن شده و محدود و مقطعی در بعضا از اشخاصی که به مرکزها فیزیوتراپی ارجاع داده می شوند پیاده می شود و البته در صورتی که در طول عمر خود دچار الکتریسیته گرفتگی شده باشید شبیه همین حالت را در مقیاس وسیع خیس و شدیدتر تجربه کرده اید. تحریک حساس فرکانس تحت میتواند گردش خون محلی (در محل آیتم نظر) را ارتقاء دهد که سبب به ارتقا نرخ متابولیک و ارتقاء لنفاتیک کانال عروقی (افزایش گردش خون لنفاوی- عروق لنفاوی) شود. ماهیچه ها از نظر ساختار به واحدهای کوچکتری به نام فیبر یا تارهای عضلانی تقسیم می شوند. در تمرین سنتی ماهیچه‌ها دستور ها را در شکل پالس های الکتریکی نبی شده از مغز اخذ می کنند ولی در طریق ای ام اس همین پالس های الکتریکی از نحوه الکترودها نبی می شوند و در غایت ماهیچه ها دچار تنش می شوند، در واقع عضله‌ها نمی توانند منشا این پالس را تشخیص دهند و در هر شکل واکنش خود را به شکل انقباض نشان می دهند. بخش اعظمی از افراد بر همین باورند که پالس های الکتریکی ارسالی ایکس بادی به بدن عاری از دلایل نمیباشد و حتی ممکن است به سیستم قلبی آسیب برساند در حالی که بسیاری از محققان علوم پزشکی ورزشی موافق این نظریه نیستند و اعلام می نمایند که معالجه اهمیت کمک جریان الکتریکی مبحثی به طور کامل شناخته شده و قابل قبول از پروسه درمان میباشد که در فیزیوتراپی برای یاری به بهبود کاربر آسیب چشم و توانبخشی توسط فیزیوتراپ ها مورد استعمال قرار می گیرد و به عنوان یک عدد از تکنیک های فیزیوتراپی به طور کامل به رسمیت ایکس بادی در شهرک گلستان شناخته شده است. در همین طریق اهمیت فرستادن پالس های الکتریکی مستقیم به عضلات، شتاب عضله سازی تا 5 برابر و شتاب چربی سوزی تا 3 برابر افزایش پیدا خواهد کرد. تمرینات ایکس بادی باعث تقویت هماهنگی عصب و عضله و پرورش اقتدار به کارگیری ماهیچه ها در اشکال ورزش های سرعتی، قدرتی و انفجاری می شود. در تمرین سنتی معمولا حدود ۴۰ درصد ماهیچه‌ها زمان اجرای حرکات مشغول می شوند در حالی که در تمرینات ایکس بادی این میزان عمده از ۹۰ % می باشد. زماني كه عضله‌ها كار ميكنند جريان خون افزايش ميیابد و منجر شادابي كل تن و پوست ميشود همچنين سلوليتهاي پوست را از بين ميبرد. به طوري كه آن گاه از تمرينات شما احساس ارامش و ایکس بادی چطوره شادابي خواهيد كرد.

ایندکسر