یک طریق دیرین به جهت ساخت NaOH مراحل LeBlanc است که کربنات سدیم را ساخت می نماید و پس از آن به جهت ایجاد دی اکسید کربن و اکسید سدیم بو داده می شد. سود پرک دمای ذوب ۱۳۹۰ مرتبه سلسیوس و تراکم ۱۳٫۲ گرم بر سانتیمتر مکعب دارد، سود کاستیک ترکیبی ناپایدار دارد به طوری که چنانچه در معرض هوا قرار گیرد، به شتاب رطوبت و کربن دی اکسید موجود در گوشه و کنار را جذب مینماید. سر مولکول ها جذب آب و دم آن جذب خاک و چربی می شود و به وسیله آب دفع می شود. سود پرک یا سدیم هیدروکسید NaoH قابل حل در آب می باشد هنگامی این ماده در آب حل می‌شود حیاتی اسم سود مایع عرضه می شود و سود مایع در صنعت های مختلفی کاربرد دارد . از سود برای ساخت صابون و گونه های شوینده های آیتم به کارگیری در منازل و مصارف تجاری استعمال می شود. از آلومینا برای ایجاد آلومینیوم و اشکال محصولات از جمله فویل ، قوطی ، وسایل آشپزخانه ، قطعات هواپیما استعمال می شود. در مراحل بازیافت ورقه ، ازسدیم هیدروکسید برای جدا کردن جوهر از الیاف ورقه استفاده می شود که باعث می شود الیاف ورقه دوباره آیتم به کارگیری قرار گیرند. از هیدروکسید سدیم به جهت استخراج آلومینا از مواد معدنی موجود در درختان به کارگیری می شود. پترو کمیاب به تیتر وارد کننده مواد شیمیایی آماده ارائه هرگونه سرویس ها در زمینه واردات مواد شیمیایی و فروش پروفرمایی مورد استفاده در صنعت های به مشتریان گرامی می باشد. سود پرک در مواد غذایی مثل پخت و پز غذاهایی نظیر زیتون یا این که کمک به قهوه ای شدن پره های زراعی استعمال می شود. سدیم هیدروکسید فراوان کاربرد زیادی در سدیم هیدروکسید+کات کبود علم ها نهم صنعت های غذایی دارد. هیدروکسید سدیم یک اساس قلیایی هست که پروتئین ها را در دمای محیط معمولی تجزیه می کند و ممکن است سبب ساز سوختگی های شیمیایی شدید شود. محلول هیدروکسید سدیم، همانطوری که پیش از این نیز به آن اشاره شد، ترکیبی مضاعف خورنده است که می تواند ساختار پروتئین های تن را به نیز زده و آن هارا نابود کند. تاسیسات تصفیه آب شهری از هیدروکسید سدیم برای در دست گرفتن اسیدیته آب و کمک به حذف فلزات سنگین از آب استعمال می کنند. اکثری از غیر فلزات هم باNaOH وارد واکنش می شوند و نمک تشکیل می دهند. همینطور افزودن NaOH به آب، منجر کمتر یافتن میزان فلزاتی مانند قلع و مس و دیگر فلزات سمی میشود.

ایندکسر