به پرشرسویچ فن دو سیم وصل شده است. از این رو وظیفه ی اویل پرشر، همین میباشد که در رخ فقدان روغن در کمپرسور عملکرد سیستم را جدا با وصل کند. سوئیچ اشنایدر بخار گزینه استعمال در دیگ کلیدی فشار داخلی دیگ به وسیله یک لوله رشته رشته دارای ربط میباشد. درضمن از پرشر سوئیچ می توان برای در دست گرفتن سیستم و روشن و خاموش نمودن آن دز اینرسیستم ها به کارگیری کرد. وظیفه پرشر سوئیچ اشنایدر به طور کلی در دست گرفتن عملکرد رشته میباشد. دقت داشته باشید که گفتیم قبل از واضح شدن فن مدار سوئیچ هوا می بایست گشوده باشد و پس از روشن شدن فن مدار پرشر کلید فن باید بسته باشد. قبل از این‌که برد رشته را پر‌نور کند، پیروزی در دست گرفتن میکند که آیا مدار سوئیچ هوا گشوده می باشد یا خیر؟ اهمیت سفتتر نمودن پیچ، به مقدار فشار اعمالی بیشتری بوسیله دیافراگم نیاز هست تا پیچ، کانتکتها را از نیز قطع کند. هرگاه که فن خاموش شد دو سیم را از نیز جدا میکنیم. هرگاه فن روشن بود این دو سیم را به نیز وصل میکنیم. کد IP یک فاکتور دارای در زمان خرید پرشر سوئیچ danfoss می باشد که بسته به محفظه اطراف سیستم تبرید بایستی تعیین شود. در ارتباط اصلی روش آزمون این وسیله بایستی بگوییم که طرز آزمون پرشر سوئیچ هوا نکته مهمی داراست که معمولا تکنیسینها به آن توجهی نمیکنند مهم دقت به این‌که سوئیچ اشنایدر هوا دو بار توسط برد دستگاه در اختیار گرفتن می‌شود اساسی هست که ما در عملیات تست خویش همین شبیه سازی را انجام دهیم. یک عدد از انواع پرشر سوئیچ ها اویل پرشر سوئیچ است. اساسی ما ملازم شوید تا در ادامه این نوشته به معرفی و بررسی عملکرد انواع پرشرسوئیچ بپردازیم. پرشر سوئیچ هوا یکی دیگر از اشکال پرشر سوئیچ میلی بار سوئیچ میباشد. در رخ تندرست آن فن واضح شده ولی اگر در پرشر سوئیچ هوا مشکلی وجود داشتهباشد، اجازه روشن شدن را به فن نمیدهد.

ایندکسر