تعدادی ده سال از شروع کارایی های در بین المللی برای توسعــه قبلی بود، فارغ از آن که دگرگونی بنیادین ای در زندگی مردمان عالم پدید آید. حیاتی نحوه مطالعات تطبیقی همین نتیجه به دست می آید که سازندگان در طراحی ساختارهای موقت و دایمی گذشته پیشبینی ها مشابهی را اتخاذ نموده اند که صدمات زیست محیطی ذیل اثر گذاری این بناها به دست‌کم برسد. لذا آنچه در این مقاله به تیتر هدف مد لحاظ قرار گرفته است، تبیین تدبیرها استوار معماران و طراحان در طراحی ساختمانهای آتی گرا بوده که اهمیت هدف کمتر آلاینده های زیست محیطی اتخاذ شده و در راستای اهداف توسعه و گسترش پایدار است. در خاتمه نیز حساس روشی تحلیلی و حیاتی مقایسه نتیجه های به دست آمده به ارایه پیشنهادهای آسان و اجرایی جهت طراحی ساختمان های آینده گرا برای کاهش صدمات زیست محیطی در راستای اهداف توسعه و گسترش پایدار پرداخته می شود. بر این مبنا پس از تحلیل مفاهیم اول و ضرورت موضوع، کلیدی یک راهبرد ترکیبی به نحوه مطالعات تطبیقی و مثال موردی اقدامات آتی گرایانه معماران در طراحی و احیای بعضا ساختمان های مثال آیتم بررسی قرار می گیرد و اثرات زیست محیطی آن ها طراحی داخلی ساختمان 80 متری تحلیل می شود. تلاش های اخیر معماران در حوزه معماری پایدار، امروزه موضوعات جدیدی مطرح نموده و یک عدد از اصولی که در سالهای آخر در این زمینه آیتم تاکید قرار گرفته، همین است که «معماری به آتی لحاظ داشته باشد»؛ لازم می باشد تا معماری همواره به گونه ای باشد که بتواند پذیرای الگوها و رشته آوری های پیش بینی نشده و تازه باشد و تغییرات ناگهانی اقلیمی و محیطی را تحمل نماید. به دنبال پیشرفت پر سرعت رشته آوری و ماشین، میدان مهندسی مکانیک و خودرو آلات زمان یافت تا خویش را به جامعه دربین المللی معرفی کند. در توسعه پایدار، انسان، محور بسط و مستحق بهداشت، زندگی سازنده و در هماهنگی حیاتی فضای سبز معرفی می شود و این مفهوم دقیقاً در اولیه اورجینال «اعلامیه ریو» انعکاس پیدا کرده هست (11). حقیقت همین هست که توجه به محیط زیست و فضای سبز در مدت زمان ما تبدیل به میزان شده است، معیاری که هر روز بیش از پیش درجهان فراگیر می شود. حتی روستاها و دشت ها نیز دیگر بکر نمیباشند و اثرها فرهنگ وتمدن امروزی که آلودگی و تخریب محیط زیست را اهمیت خود به ارمغان داشته، در همه جا تماشا می گردد (3). همین تغییرات و آلودگی ها در میدان صنایع ساکن هم تماشا می شود. هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه با طراحی ساختمان چوبی وب وب سایت خویش باشید.

ایندکسر