تصور نکنید که در صورتی که به بیماری بزرگ شدن سینه مردانه در گیر شده اید، جراحی ژنیکوماستی به جهت شما بسیار مطلوب است. 4. چنانچه بروز بیماری به ادله مصرف الکل، داروهای مختص و یا این که استروئیدی باشد، قبل از اقدام به جراحی می بایست مصرف آنان تماماً جدا شود. این رابطه احتمالا به دلیل کاهش عمل استروژنی ناشی از مواد تشکیلدهنده همین روغنها است. نارسایی کلیه: تقریبا نیمی از افرادی اساسی دیالیز درمان میشوند، به برهان تغییرات هورمونی ناشی از نارسایی کلیوی مبتلا ژنیکوماستی میشوند. تغییرات طبیعی هورمونی : اکثری از افراد خیال می نمایند که استروژن یک هورمون تماما زنانه هست البته همین هورمون در بدن مردان نیز به مقدار اندک ترشح می شود . عمل زیبایی شامل بیمه نمی شود و ژنیکوماستی هم تحت پوشش هیچ بیمه ای قرار نمی گیرد حتی اگر در بیمارستان دولتی انجام شود. ژنیکوماستی ممکن می باشد در مردان اچآیوی (ایدز) مثبت که از درمان خاصی موسوم به «درمان ضد رترو ویروسی» (که شامل مصرف ۳ مورد یا بیشتر از داروهای داروهای ضد رترو ویروسی میشود) بهره میبرند، نیز بروز پیدا کند. 4. تاریخچه کاملی از موارد پزشکی پیشین خود شامل داروهایی که مصرف کرده اید و یا در حالا مصرف آن هستید، تهیه و تنظیم نمایید و جراح خود را از هر جور بیماری، آلرژی و هر موردی که فکر می نمایید در فرایند درمان مفید ژنیکوماستی یزد است، باخبر کنید. افرادی که مدتی دارو مصرف کرده اند و اهمیت این وجود در پروسه درمان تاثیری نداشته و راضی نیستند. در بعضا موردها ژنیکوماستی مهم لیپوساکشن و اکسزیون توام درمان می شود . قبل از فعالیت ریز کردن سینه فرد به تصمیم خود می تواند بیهوشی عمومی و یا این که بی حسی موضعی را گزینش کند. شخص می تواند در راستای بهبود حالت خود رژیم غذایی سالم را رعایت نماید و فعالیت های ورزشی سبک را به طور پیوسته انجام دهد. از انجام چه فعالیت های ورزشی بایستی پرهیز شود که بخیه ها را درگیر می کنند. چه موقع ژنیکوماستی ایجاد می شود و چه میزان طول می کشد؟ به ندرت، سرطان های غیر از تومورهای بیضه ممکن هست هورمون هایی ایجاد نمایند که می تواند موجب بروز ژنیکوماستی شود. در همین کار جراحی اکثر زمان ها صرفا برشهای کوچکی در تن ایجاد میشود. در اغلب موارد، ژنیکوماستی را می توان اساسی معاینه ژنیکوماستی معالجه گیاهی فیزیکی تشخیص داد. 6. قبل از انجام جراحی آزمایش خون، آزمایش اشعه ایکس و الکتروکاردیوگرافی را برای اطمینان از کار کرد مثبت قلب انجام دهید. از عاقبت عمل انتظارات واقع بینانه داشته باشید.

ایندکسر