شیارهای محل قرار گرفتن رینگها در نصیب بالای پیستون هستند در هر پیستون به طور معمول 3تا 5 شیار حلقه وجود دارد. هنگامی که پیستون در حرکت احتراق به سمت تحت رانده می شود ، یک نیروی جانبی را در جهت مخالف زاویه دار وارد می کند. و عمود بر جهت حرکت پیستون تولید شده و محل قرار گیری گژن پین است. در شکل بالا فشار ناشی از احتراق باعث می شود که پیستون در درحال حاضر حرکت به سمت بالا زمانی به نقطه مرگ بالایی نزدیک می شود اندکی به طرف راست کج شود.در نتیجه سر پایینی سطح فشار گیر حساس با جداره سیلندر تماس پیدا می کند.پس از آنکه پیستون از نقطه مرگ بالایی گذشت،صاف می شود.در این زمان سطح فشار گیر اهمیت به طور کامل حیاتی جداره سیلندر تماس پیدا می کند.این تماس نوعی عمل روبشی است که زدن پیستون را به حد اقل می رساند.در سرانجام همین فعالیت موتور آرام تر عمل می کند و دوام پیستون ارتقا پیدا می کند.زدن پیستون به طور معمول صرفا در موتور های کهنه ای مشاهده می شود که جدار سیلندر های آن ها ساییده شده و دامنه پیستون آن ها ساییده و یا این که شکسته شده است. اما شکل کف پیستون ممکن است طبق دارای طرح موتور تغییر کند . در بخش اعظمی از موتور ها از پیستون کف تخت به کار گیری می شود پیستون حرارتی . فقط کمپانی مزدا از این گونه موتور به کارگیری میکند. خاکساری دارای اشاره به سرمایه گذاری 1500 میلیارد تومانی مجموعه عظام در همین کمپانی معتقد هست حمایت و اجرای برنامه های توسعهی تولید، رمز پیروزی شرکت پیستون ایران بوده است. خاکساری مهم اشاره به تعدیل 150 هزار نفر در صنعت قطعه سازی تاکید می کند: اساسی حمایت و ساماندهی گروه عظام، ما در شرکت پیستون ایران، مهم اجرای طرح های بسط ای جذب نیرو داشته ایم. آرپ/ARP نمادی از شرکت پیستون یدک آرتا میباشد. و کامیونتی و کشاورزی هست که قابل رقابت با غالب ای ماهله و نورال است . امسال در پیستون سازی ایران در تبریز ۳ خط جدید اهمیت ظرفیت ۱میلیون و ۲۰۰هزار پیستون طراحی شده و در درحال حاضر ساخت کالا است. تاج پیستون به عبارتی نصیب بالایی پیستون بوده و رخ آن اثر گذاری بسزایی بر طریق احتراق سوخت دارااست در حالتی که طراحی صحیح آن ، منجر اختلاط بهتر سوخت و هوا شده و توان بهینه را تولید می نماید . اساسی افتخار اعلام می کنم ما امروز از شرکت ها خودروسازی روسیه، مشتری داریم و درحال طراحی و مهندسی سفارشات آن ها هستیم. درصورتیکه شما هر دسته سوالی در ارتباط اساسی چه جایی و شیوه استعمال از پیستون سازی تبریز دارید، می توانید حساس ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر