بهترین وکیل دادگستری را از چه جایی پیدا کنیماغلب نماینده قانونی ها ساعتها کاری مشخص و معلوم معینی ندارند و ساعت‌ها کاری نماینده قانونی وابسته به جور عمل اوست، به این معنی که اگر مهم دفتر کار کاری هست و کارفرما ندارد ساعت ها کاری او قابل تغییر‌و تحول دادن هست و میتواند هر ساعت که ملاقات دارااست به دفتر کار مراجعه کند، ولی چنانچه وابسته به سازمانی میباشد و با کارفرماست و از آن امر میگرد ساعات کاری به دلخواه نخواهد بود و می بایست به امر سازمان یا کارفرما باشد. موکل می بایست تمام مخارجی را که نماینده قانونی برای انجام وکالت خویش نموده می باشد و همچنین اجرت نماینده قانونی را بدهد ، مگر این‌که در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد. نماینده قانونی در تصمیمهای خویش باید به مصلحت موکل خویش توجه داشته باشد و از اتخاذ تصمیمی که ممکن میباشد به ضرروزیان موکلش باشد اجتناب کند. ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی نیز به چنین حقی اشاره نموده است. طبق مهم ماده 348 قانون آئین دادرسی کیفری که در مبحث قبلی هم بیان شد در جرایم اهم(کیفری یک) مطلقا بایستی نماینده قانونی حضور داشته باشد. در دادگاه کیفری دو و همینطور دادگاههای حقوقی طرفین دعوا حداکثر دو وکیل می توانند تعیین نمایند و در دعاوی کیفری یک حداکثر سه نماینده قانونی اختیار نمایند(تبصره ماده 346 ضابطه آ.د.ک و ماده 31 قانون دین دادرسی مدنی). مجاز می گردند تا در مراسم تحلیف کمپانی نمایند. هر سال آزمون وکالت در کشور ایران برای یک بار در سال برگذار خواهد شد عشق و علاقه مندانی که خواستار اشتغال به وکالت در حوزه دادگستری یا این که قوه قضاییه هستند ضروری میباشد تا در همین آزمون کمپانی نمایند. اما وجه مشترک هر دوی همین سازکار ها بدون پول بودنشان برای موکل اندک توانایی است. ولی واجب میدانم این نکته را یادآور شوم که هر وکیلی که در زمینه های متفاوت کار می نماید اصلی توجه به پرونده هایی که فعالیت کرده است بر روی موضوع خاصی احاطه داشته و در آن مضاعف وکیل پایه یک دادگستری چابهار چیره تر است. به موجب ضابطه اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند البته شغل آن‌ها وکالت در عدلیه نباشد ( فاقد پروانه وکالت دادگستری ) چنانچه بخواهند به جهت اقربای نسبی یا این که سببی تا مرتبه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آن‌ها تا 3 نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود . طبق دارای ماده 384 قانون آئین دادرسی کیفری در جرائم زیر متهم می بایست پیاله قریه روز نماینده قانونی شالوده یک دادگستری معرفی و به دادگاه اعلام کند و درصورتیکه پیاله مدت مقرر وکیل تعیین ننماید و یا تقاضای وکیل داشته باشد به اطلاع دادگاه رسیده که بصورت تصادفی وکیل تسخیری گزینش گردد. درصورتیکه شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در آیتم وکیل شالوده یک دادگستری تهران خانم لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.

ایندکسر