بازی Mafia III Stones Unturned ماجرای یک ماجرا زیاد پیچیده یک روایت دیرین و خیره کننده را روایت می‌کند که زبانه های انتقام آن سالهاست که پایین خاکستر مانده و اکنون در حالا گر گرفتن بازی مافیا زبان فارسی هستند. همین مسابقه توان عامل و تمرکز فرد را بالا میبرد، به او میآموزد که در همه حالا حواس خود را عده کرده و بیدلیل به کسی اعتماد نکند. مردمان هم کارایی مینمایند از پشت تلویزیون حدس بزنند چه کسی موفق میشود. دندانپزشک می تواند به انتخاب خودش، مافیا یا این که هر کسی که دارااست به پروسه بازی لطمه می زند را ساکت کند. چنانچه دوست دارید در مافیا حرفهای شوید، خوب است که در هنگام شب تماما گوشهای خود را تیز نمایید تا کوچکترین صدایی را متوجه شوید و اگر در روزگار شب کاری برای انجام دادن دارید، بدون تکان خوردن اضافی، کلام زدن یا این که سروصدا نقش خویش را ایفا کنید. اگرچه انجام این بازی می تواند به ما امداد نماید تا هر حرفی را به آسانی نپذیریم و در پی شواهد تأیید کننده برای ادعاها باشیم، البته دقت داشته باشید انجام این بازی به مدت طولانی، میتواند در بعضا اشخاص شک و تردید و بدبینی بی جا در خصوص دیگران ایجاد کند. بارها در روایتهای مختلف، انسانها به خوشبینی و خوشگمانی تشویق شدهاند؛ ولی مافیا در بدو ورود به مسابقه، تردید و اتهام را در آستین خود دارد. او در گزینه مافیا میگوید: «من از قبل اصلی مافیا آشنا بودم. او میگوید: «من به همراه همشیره و برادرم مسابقه را مشاهده میکنیم. به نظرم این که سعی شده مسابقه ایرانی جلوه کند، جذاب است. مجموعه شهروندان در نمایش گفتمان شامل کارت ها و شخصیت هایی چون : دکتر معالج ، کارآگاه ، تک تیرانداز ، خبرنگار ، زره پوش و شهروند ساده و در سناریو تکاور شامل : دکتر ، کارآگاه ، تکاور ، تفنگدار ، پاسبان و شهروند ساده است. یک نفری که شاید شهروند بیگناه بازی باشد. من و دوستانم درباره این بازی حرف میزنیم، تفکر استراتژیک یا این که توانایی طراحی و پیادهسازی استراتژی، بازی تیمی یا همان مجموعه ورک، ارتقاء مهارتهای اجتماعی یا این که بضاعت ارتباط مثبت و سازنده اساسی مردم از خوبیهای همین بازی است؛ البته نقش بازی کردن یا این که به عبارتی رول بازی کردن ممکن است عمل مهربانی نباشد. مافیا شاید یک مسابقه گروهی بی آلایش به حیث بیاید، ولی واقعاً اینطور نیست. گفتوگو، تفکر و اثبات عقلانی برخی از آسیبها، بهترین شیوه نجات نوجوانها و جوانها از مافیای هیجان انگیز البته خاکستری است. این شخص می تواند یکی از شرکت‌ کنندگان را گزینش و او را عضوی از تیم مافیا کند. برخی اوقات هنگامی یک شهروند یکی از دو اتهام می خورد، ممکن است مافیا از آن سوءاستفاده نماید تا او را به خارج از بازی ساماندهی کند. در صورتی که گاد جواب استعلام را مثبت بدهد به این معنی که آن فرد مافیا می باشد و در صورتی که جواب استعلام را منفی بدهد به این معنی که آن شخص شهروند است. رایگیری هم که سرنوشتسازترین بخش مافیا است در زمان روز انجام می گردد و پس از انجام رایگیری، در حالتی که تعداد نفرات به پیروزی مافیا یا این که شهروند نرسیده باشد، تمام شهر دوباره به خواب میرود. کارآگاه در هر عصر از شب می تواند به یکی از از کسانی که فکر می نماید جزو گروه مافیا است، اشاره کرده و روایتگر از نحوه اشاره سر خویش به او جواب دهد. پزشک معالج یکی از مهره های کلیدی بازی در تیم شهروندان است، او قابلیت و امکان ویژه ای داراست که در ارتفاع شب می تواند با حدس درست جان یکی از از اعضاوجوارح را نجات دهد و در طول بازی هم یکبار میتواند دوباره به بازی برگردد (جان خودش را نجات دهد). تفسیر عناوین و امکان هر یک از نقش های بازی. کارآگاه از مهمترین نقش های شب مافیا به حساب میآید. مهمترین هشدار در خصوص بازی مافیا، مشاجره دروغگویی و به دست آوردن مهارت در آن است. صرف لحاظ از عاقبت بازی، چنانچه این خصلت در آدمی نهادینه یا این که حداقل توانمند شود، زندگی به شدت سخت خواهد شد. پس از آن، هر کدام از نقشها چشمان خود را باز می نمایند تا روایتگر آنان را بشناسد و آن‌گاه دیده خویش را میبندند. تفسیر کامل بازی مافیا به این تفسیر هست که در یک شهر، شهروندان بی آلایش در کنار خدمتگزارانی مانند پلیس و دکتر معالج زندگی میکنند. تمامی با گفتن «ما میخوایم شهر رو نجات بدیم»، دیگران را فریب می‌دهند تا در حصار این فریب خودشان در امنیت باشند. در شهر مافیایی، اشخاص فقط به خودشان فکر میکنند. مردم در آیتم بازی مافیا به چه صورت فکر میکنند؟ در مافیا، شما عمداً لاف میگویید. لاف شاهکلید شما برای پیروزی است. حتمی به ذکر هست که از طرز همین روش، مافیاها در بی سر و صدا برای اولین توشه همکاران خود را خواهند شناخت. این در حالی میباشد که در واقعیت، ما بر اساس واقعیت و اعتقادوباور پیش میرویم و بخش اعظم مواقع از تصمیمهای هیجانی بر مبنا گمان و ظن جراحت میبینیم. وقتی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه کلیدی مرحله 7 بازی مافیا 2 وب تارنما خویش باشید.

ایندکسر