لوله فلکسی روکش دار؛ که از یک پوشش پلاستیکی از جنس PVC برخوردار بوده و به استدلال انعطاف پذیری بالا به جهت عبور سیم و کابل در محفظه های داخلی و به عامل روکش دار بودن، به جهت محفظه های خارجی و مرطوب نیز از آن‌ها بهره می برند و همچنین نصب همین لوله ها اصلی کمک بست هایی انجام می شود که متناسب اساسی ترازو لوله حیاتی ابعاد مختلفی هستند. در فاصله ۳ تا ۵ سانتیِ هرمورد از دهانه های سه راه لوله فلکسیبل صداگیر برای استحکام اکثر و صورت گیریِ مقطعِ کاملِ گرد از یک برجستگیِ گرد بنام شکل استعمال می گردد.این برجستگی یا این که صورت بایستی به سمت خارج باشد که در زمان تداخلِ سه راه به داخل ساختار لوله فلکسیبل صداگیر موجب گیراییِ سه راه به لوله فلکسیبل صداگیر شده و در زمان عبور هوا از باطن لوله فلکسیبل صداگیر ذیل فشار دمش یا این که مکش سبب ساز جداییِ سه رویه از لوله فلکسیبل صداگیر نشود. در لبه ی سه سانتی از هر لبه ی استوانه ایِ تبدیل لوله فلکسیبل صداگیر یک برجستگیِ گرد به سمت خارج تولید می گردد که باعث تثبیتِ بیشترِ تبدیل به لوله فلکسیبل صداگیر شده و از جداشدنِ تبدیل از ساختارِ لوله فلکسیبل صداگیر خودداری شود. به جهت استحکام و دوامِ بیشترِ دهانه های سه راهِ لوله فلکسیبل صداگیر ،در سه سانتیِ هر یک از کناره ی هر دهانه از سه خط مش لوله فلکسیبل صداگیر ،یک برجستگیِ گِرد بنام رُخ تولید می شود.وجودِ همین رُخ نیز باعث استحکام دهانه های سه راهِ لوله فلکسیبل صداگیر و نیز منجر گیراییِ بیشترِ سه راه به لوله فلکسیبل صداگیر می گردد. همانطور که در توضیحات قبل بیان شد انواع لوله فلکسیبل صداگیر به دو دسته ی اصلیِ عایق دار و فارغ از عایق تقسیم می شوند که بنا به ضرورت و حق تقدم می اقتدار آن ها را در مواضعِ خاصِ خود به فعالیت برد.به این منظور به بررسی و شرح مختصات مبسوط هر یک از اشکال لوله فلکسیبل صداگیر می نمایندگی لوله فلکسیبل پردازیم. هرزمان قصد داشته باشیم هوای درون لوله فلکسیبل صداگیر را در مسیرِ خویش به دو انشعاب همقطر دارای زاویه ۹۰ درجه تقسیم نماییم از همین سه راهِ لوله فلکسیبل صداگیر بهره می گیریم.با توجه به عدم وجود تِک آف در مسیر تغییر و تحول هوا در این سه راهی می اقتدار گفت عموماً لوله اصلیِ این سه راهِ لوله فلکسیبل صداگیر در دو سویِ خویش به لوله فلکسیبل صداگیر متصل گشته و لوله فرعی یا نافیِ سه خط مش نیز هوای تغییرِ مسیر دیتا شده را از دریچه ای که به آن متصل می شود به محفظه سوق‌دهی می کند. اگر از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در گزینه قیمت لوله فلکسیبل کمبی لطفا از برگه ما بخواهید.

ایندکسر