در برج خنک کنهای مرطوب (Wet-Cooling Tower) آب گرم از بالای برج اهمیت عبور از پکینگها و بازخورد با جریان هوای تازه که از محفظه خارج توسط حرفه و یا بصورت طبیعی وارد برج میشود ضمن تبادل حرارتی و خنک شدن در ذیل برج تهنشین میشود. بهعبارتدیگر امداد به نگهداری آب در چرخش داخل برج ، دوری از خروج آب ، تنظیم مقدار هوای ورودی به برج خنککننده و متعاقبا پیشگیری از یخزدگی در زمستان از عملکردهای لوور برج خنککن میباشد. در برج خنک کننده جریان ناخواسته هوای گرم شده مجدد به درون برج برنمی گردد، به دلیل افزایش تراز تماس آب اهمیت هوا مهم بازده بالایی می باشد. خنک سازی در همین برج ها با تبخیر آب انجام می شود. اهمیت ظرفیت خنک سازی تا 2500 بدن در هر سلول ، به کار گیری از برج های خنک کننده مدولار در عملیات سنگین صنعتی در حال رویش است. در این فرآیند حجم زیادی از آب خنک میشود تا به جهت ورود مجدد به تجهیزات گزینه نیاز گزینه به کار گیری قرار گیرد. عموماً در برج خنک کن ها آب گرم خروجی از سیستم توسط لوله هایی از بالای برج وارد شده و در آنجا به صورت طبیعی یا با آب فشان هایی به سمت زیر برج به جریان می افتد که در ارتفاع این مسیر کلیدی اعتنا به نوع برج به نحوه های مختلف دارای جریان هوای سرد عکس العمل میکند. از همین مدل تجهیز در نیروگاه های ساخت الکتریسیته اکثر به کارگیری می شود. فن کامپوزیت فایبر گلاس گلاس کولینگ تاور که سابقه تولید آن از دو مدل پیشین کمتر می باشد علاوه بر دارا بودن پروفیل ایرفویل، به دلیل چرخش پروفیل در شعاع رشته و تغییر و تحول زاویه حمله، دبی یکنواخت تری نسبت به دو گونه قبلی دارد، و به این استدلال شتاب خطی کناره این دسته رشته تا ۶۰ متر بر ثانیه برج خنک کننده بدون فن قابل قبول میباشد. گونه رزین به عمل رفته در فرآیند ایجاد برج خنک کن فایبرگلاس و … جهت ارتقا طول عمر الکترو موتور و کمتر صدای حرفه در روزگار منش اندازی برجهای خنک کننده، از بالانس استاتیک و داینامیک فن برج اطمینان تام حاصل کنید. مکش تحمیلی (Induced Draft): دقیقا مشابه برج های گذشته است، ولی فن در بالای برج کارگزاری می شود و هوای ورودی را به خارج پرتاب می کند. دمیدن ناخواسته (Forced Draft): در این مدل از برج ها یک فن در تحت برج وجود داراست که هوا را به طور نا هم سو مهم آب تماس می دهد. آب از بالای پرکن ها وارد برج شده و در نصیب پرشده برج حساس هوا تماس پیدا می کند. اگر از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در آیتم برج خنک کننده چیست لطفا از کاغذ ما بخواهید.

ایندکسر