وجود فشارشکن در سیستم آبرسانی، علاوه بر ایمنی تضمینکننده سلامت سایر اجزا هم هست. انواع متمایز فشارشکن در میزان و مدل­های متفاوت وجود دارد. همچنین فشار خروجی اهمیت وجود نوسانات فشار محل ورود اثبات می ماند. مرجع انرژی الکتریکی ممکن می باشد انقطاع شود و همین مسئله امری اجتناب ناپذیر است، در حالی که مضاعف اهمیت است که شیرهای فشارشکن بطور مستمر عمل کرده و فشار جریان خروجی سیال را در اختیار گرفتن کنند. به همین ترتیب فشار بالای آب محل ورود و یا این که تغییرات آن به آسانی در دست گرفتن شده و کمتر مییابد. همین شیر کلیدی پیستون جهت کارایی شیر است و به طور گسترده در خطوط بخار کاربرد داشته و توانایی در دست گرفتن بالا در کاهش فشار حساس نوسانات حداکثر 0.05 mpa را داراست. البته در کنار مزایای ذکرشده معایبی نیز به جهت شیر فشار شکن گزارش شده است. به جهت افزیش فشار خروجی، فنر را بصورت ساعتگرد و برای کاهش فشار خروجی، فنر را بصورت پادساعتگرد بپیچانید. البته اصلی بالا رفتن فشار در شیر فشارشکن، کنترلر یا عملگر عمل کرده و اهمیت گشوده شدن دیسک شیر فشارشکن، فشار مازاد مخزن بصورت تدریجی تخلیه می شود. بستن شیر فشار شکن بصورت سری برای کمتر فشار در افت فشارهای بالا آیتم استعمال قرار می گیرد. شیرهای اطمینان با انجام تعدیل فشار وظیفه حفاظتی دارند، به این معنی که زمانیکه فشار سیال محل ورود به آنان از میزان مشخصی فراتر برود، بصورت خودکار فعالیت کرده و سوپاپ آنها گشوده می شود و دارای تخلیه سیال، فشار را به مقدار استاندارد رسانده و از خطراتی از قبیل انفجار در مخازن بسته پرهیز می کنند و در نهایت دارای رسیدن فشار به میزانی کاهش از ماکسیمم فشار شیر اطمینان گزینه استفاده، شیر مجدد بسته می شود. برحسب تجهیزات گزینه استفاده، شیر فشار شکن آب پایلوت دار در دو دسته پیستونی و دیافراگمی طراحی و تولید می شود. طرز عملکرد فشارشکن آب به همین رخ است که سپس از نصب در محل موردنظر، روی فشار خاصی تهیه می­شود. ما در این مقاله به بررسی عملکرد تجهیزاتی ذیل عنوان فشارشکن آب پرداختیم. زیرا در همین حالت نیازی به خرید کردن زمینهای بزرگ و احداث حوضچههای فشارشکن نیست. شیر فشار شکن (PRV)، به شیری گفته می شود که برای تنظیم فشار باطن لوله در یک سیستم تاسیساتی، در هنگام اضافه فشار طراحی شده است. وقتی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه مهم انواع شیر فشار شکن هیدرولیک وب وبسایت خود فشار شکن جک هیدرولیک باشید.

ایندکسر