کاربردهای گوناگونی داراست که امروزه حیاتی مصرف غذاهای نامناسب مانند فستفود و گونه های تنقلات تقریبا دستگاه گوارش بیشتر اشخاص ضعیف شده و مشکلات درد معده امان آن ها را بریده است، ولی عرق نعنا به عنوان مسکن، درمان خوبی است. امروزه اهمیت توجه به ضررهایی که داروهای شیمیایی دارند، مصرف عرقیات و دارو های گیاهی در مرز و بوم ارتقا پیدا کرده و استقبال لطف از این محصولات صورت می گیرد. خانواده نعناع گروهی در حدود 10 تا 15 جور گیاهی که شامل نعناع فلفلی و تند هستند، دربر می گیرد. به کارگیری از عرق نعنا برای درمان شکاف و درد نوک سینه به ویژه به جهت مادرانی که اول تجربه شیردهی را دارند موثر است. معالجه سردرد: در صورتی که دچار سردرد میشوید؛ اساسی خودتان تکرار کنید: چیکار کنم؟ همچنين پودر نمودن اين محصولات زیر شرايط مختص به سهولت نگهداري و حمل و نقل آن امداد خواهد نمود.مواد و نحوه ها: در طرح حاضر حیاتی به کار گیری از بهينه سازي دوغ حیاتی افشره ليموترش (محدوده 6-0% حجمي / حجمي) و عرق نعنا (محدوده 4-0% حجمي / حجمي) به روش مرحله جواب و بررسي ويژگي هاي حسي و آنتي اکسيداني آن طي عصر نگهداري در دماي يخچال، نوشيدني فراويژه اهمیت خاصیت حسي مطلوب و ماندگاري بالا توليد شد. ميزان pکمتر از 05/0 معني­ دار در حیث گرفته شد. براي نگهداري طولاني مدت و توليد پودر توسط خشک کن پاششي، دماي هواي گرم ورودي 170oC منجر بيشترين درصد حلاليت و پذيرش حسي شد و همچنين پودر حاصل از اين شرايط، درصد رطوبت، فعاليت آبي و تغييرات رنگ قابل قبولي داشت.نتيجه گيري: استفاده از محصولاتي بر پايه دوغ و طعم دار نمودن آن کلیدی طعم دهنده هاي سنتي موجود در کشور، راهکاري براي افزايش تنوع بازار نوشيدني است. همچنين براي افزايش ماندگاري و کاهش وزن محصول، پودر آن در دماهاي متفاوت هواي گرم ورودي به خشک کن پاششي توليد شد.يافته ها: بهترين دسته براي امتياز کلي حسي و IC50، جور سکو دوم شناخته شد. نتايج اين جور ها نشان بخشید که حساس افزودن افشره ليموترش تا حدود 3.5 درصد (حجمي / حجمي) و يا عرق نعنا تا حدود 2 % (حجمي / حجمي)، مقدار امتياز کلي حسي افزايش يافته و آن گاه کلیدی افزودن مقادير بيشتر، اين جواب کمتر مي يابد. اهمیت اين وجود، افزايش % (حجمي / حجمي) افشره ليموترش و يا عرق نعنا منجر کاهش میزان IC50 شده و بنابراين تاثير مثبتي بر خاصيت آنتي اکسيداني نوشيدني داشتند. نتيج اين مطالعه نشان داد که حساس افزودن 3.382 % (حجمي / حجمي) افشره ليمو ترش و 2.484 % (حجمي / حجمي) عرق نعنا به دوغ، محصولي جديد با ويژگي هاي حسي و آنتي اکسيداني مناسب توليد شد. افزودن 3.382 % (حجمي / حجمي) افشره ليمو ترش و 2.484 درصد (حجمي / حجمي) عرق نعنا به دوغ سبب به بيشترين امتياز کلي حسي (3.06) و کمترين IC50 (2.08ML، بيشترين خاصيت آنتي اکسيداني) شد. برای خرید کردن به اندازه هست در بالای همین صفحه تعداد عرق نعنا مورد حیث خویش را تعیین کرده و کلید افزودن به سبد خرید کردن را بزنید و سفارش خویش را ثبت کنید. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها دوچندان بیشتر در مورد خرید عرق نعنا حقیقت دادجو لطفا به بازدید از وب تارنما ما.

ایندکسر