آمالگام سدیم- جیوه به طور پیوسته از راکتور خارج شده و کلیدی آب واکنش داده میشود. غشا به طور دقیقی به شکل انتخابی کار می‌نماید و به یونهای سدیم اجازه می‌دهد از بخش آند به سمت کاتد حرکت کنند. کلر در نصیب آند تشکیل می شود و به رخ گاز از راکتور بیرون می گردد. سود پرک به عنوان یک ترکیب قلیایی به جهت آبکاری قطعات آلومینیومی و همچنین به مراد حل کردن سنگ معدن بوگسیت و در نتیجه رسوب دادن اکسید آلومینیوم یا آلومینا استعمال میشود. هیدروکسید سدیم همچنین برای تصفیه مواد نخستین محصولات چوبی مانند کابینت و مبلمان و سپید سازی و تمیز نمودن چوب مورد به کار گیری قرار می گیرد. تولید بومی و موجودی در دسترس سود پرک در اروپا در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۸، به برهان مشکلات ساخت در جنوب غرب اروپا و فرانسه و همینطور پایین وارد شدن مرحله آب رود راین کمتر یافت. مقدار تقاضای سود پرک اروپایی نسبتاً اثبات بود تا این که در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۸، در مقایسه اساسی سه ماهه قبلی، اندکی کمتر یافت. و آنگاه یون های “کلرید” به واسطه آند اکسید می شوند و الکترون های خویش را از دست می دهند و در آخر به کلر گازی صورت تغییر و تحول رخ پیدا می کنند. کارخانههای ساخت سود مایع پیوسته اصلی بهره گیری از امکانات خویش آب ژاول | هیپوکلریت سدیم | NaOCl | گاز کلر |Chlorine| اسید کلریدریک | Chloridric Acid | HCl| منو کلرید اسید استیک| Acid monochloroacetic | MCA |پرکلرین| Calcium Hypochlorite هم ایجاد مینمایند. آن گاه به جهت جامد سازی آن ، در کارخانه سود پرک از طرز تبخیر آب موجود در سود سوزآور مایع مبادرت می شود. سود پرک یا سود کاستیک مهم به کارگیری از سود مایع تولیدی پتروشیمیها طی روند غلیظ سازی و تبخیر ساخت میگردد. در نتیجه فرایند نمک زدایی ضروری نمیباشد. محلول آب نمک اشباع وارد بخش آند یعنی جایی که گاز کلر آزاد میشود، میگردد. همین راهبرد شامل گذراندن پی در پی آب از درون مخلوطی از قلیا (که خاکستر علف شعف saltwort بود) و آهک نپخته بود که به همین روش سود پرک بدست می آمد. همین ماده شیمیایی اصلی فرمول NaOH همین خاصیت را دارااست که تمام رطوبت موجود در فضا را جذب کند، به این دلیل سود پرک را پایین وضعیت خاصی جا به جا میکنند. درصورتیکه شما هر نوع سوالی در رابطه اهمیت چه جایی و طریق استعمال از سود پرک آراد دارید، می توانید دارای ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر