به جهت دانشجویان شهرستان تائیدیه راهور ) به ملازم تعیین واحد یا این که کارت تحصیلی مراحل دریافت گواهینامه رانندگی : تکمیل مدارک و اخذ پرونده از آموزشگاه و مراجعه به دکتر طرف قرار بخشید جهت تکمیل پرونده بعد از تایید توسط دکتر معالج مجددا به ثبت شرکت طراحی وب آموزشگاه مراجعه کنید. ۳. ۱۰ جلسه کلاس رانندگی دست‌کم تدریس پیشنهاد شده از طرف موسسه می باشد . ارائه سند پرداخت حداقل سی و پنج % سرمایه کمپانی از بانکی که حساب کمپانی در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است . شرکتهای مسئولیت محدود باید دستکم سرمایهی مورد لحاظ خود و شرکت های سهامی بایستی تعداد سهم و قیمت اسمی آن را در همین مرحله وارد کنند. در آخرین طرح پیش فروش یک ساله سایپا ۹۹ هزار و ۷۱۰ نفر تصویب نام کردهاند که از همین تعداد ۹۷ هزار و ۹۱۱ نفر واجد وضعیت حضور در قرعهکشی شدند. همچنین در طرح پیش فروش مشارکت در ایجاد سایپا ۲۸ هزار و ۳۹۵ نفر شرکت کردند که ۲۵ هزار و ۴۱۱ نفر واجد وضعیت حضور در قرعهکشی شدند. به گزارش ایمنا، دو طرح پیش فروش سایپا و مشارکت در ایجاد سایپا از روز چهاردهم بهمن ماه آغاز و دو روز از نحوه وب سایت سایپا ادامه داشت، بعد قرعه کشی آن روز هفدهم بهمن ۱۴۰۰ با حضور مسئولان و نهادهای نظارتی انجام و اسامی برندگان اعلام شد. در گذشته صرفا طرز تصویب کمپانی این بود که اشخاص به رخ حضوری به سازمان تصویب سندها و املاک سرزمین مراجعه می کردند و از طریق سازمان ثبت اوراق و املاک کشور، التماس خود را به جهت تاسیس شرکت ثبت می نمودند. هرچند مراحل دریافت همین کارت کمتر مبتلا تغییر می شود اما هزینه های آن به نسبت تورم، هر ساله اندکی افزایش می یابد. مدیریت پلیس راهور ناجا ابلاغ کرد: به تمام آموزشگاه های رانندگی در سراسر مرزوبوم ابلاغ شده هست تا نسبت به تصویب نام متقاضیان بدون نیاز به دریافت کارت نقطه نهایی خدمت یا این که معافیت سربازی و پس از طی فرایند لازم اقدام کنند.

ایندکسر