بر همین شالوده تعیین دوزینگ پمپ روند زیاد مهمی است که کارشناسان جنس صنعتی میتوانند شما را در همین زمینه راهنمایی کنند. براین اساس چنانچه به دنبال خرید کردن پمپ تزریق مناسب به جهت تصفیه منزل یا این که استخر به خواسته فرایند کلرزنی (پمپ کلرزنی) می باشید اهمیت کارشناسان بخش پمپ متاع صنعتی مشورت کنید تا بتوانند بهترین گزینه را از دربین محصولات اتاترون به شما معرفی کنند. تزریق گونه های اسیدها، و بازها، اسید سولفوریک و نیتریک به خواسته فرآیندهایی مثل تغییر و تحول در pH یا پلیمریزاسیون توسط پمپ متریک صورت میگیرد. تزریق دقیق رنگ به مواد غذایی و دارویی توسط پمپ متریک صورت میگیرد. به طوریکه در پمپ های پیستونی میل لنگ، آب بند، شیر خروجی، شیر ورودی، پیستون و سیلندر وجود داشته و در جور دیافراگمی، محفظه، دیافراگم، شیرهای محل ورود و خروجی و میل لنگ و پلانجر کاربرد دارند. همانطور که در بالا به آن اشاره شد، در این طرح از شیر فشار شکن و پرکننده به کار گیری می شود. اتاترون دارای ساخت محصولات دارای ربط اهمیت پروسه تصفیه آب، نقش بزرگی را در همین صنعت حساس ایفا میکند. علاوه بر پمپ تزریق شیمیایی، کمپانی اتاترون سیستمهای تنظیم pH آب، سیستمهای مبتنی بر ردوکس (ORP)، سیستمهای کنترل رسانایی طیف وسیعی از پمپها، کنترلکنندهها، مخازن نگهدارنده مواد شیمیایی، همزنها، میکسرها و اسباب و اثاث جانبی را حیاتی پشتیبانی مهندسین دوزینگ پمپ دیگ بخار پیشرو تولید میکند. در سیستمهای تصفیه آب براساس استراتژی RO، آنتی اسکالانت (Antiscalant) به وسیله پمپ دوزینگ تزریق میشود. علاوه بر pH، برای گرفتن دشواری آب می توان پلی فسفات به آب تزریق کرد. همینطور به مراد از میان بردن آهن و منگنز به امداد دوزینگ پمپ میتوان دز مناسبی پرمنگنات پتاسیم تزریق کرد. تزریق پرمنگنات پتاسیم: تزریق پرمنگنات پتاسیم اساسی هدف حذف آهن و منگنز از سیستم شکل میگیرد. § برای ازبین بردن منگنز و آهن در سیستم تصفیه از پرمنگنات پتاسیم به کارگیری می شود.

ایندکسر