جهت اطمینان از کارایی مطلوب دمپر گزینش دمپر مناسب به جهت سیستم از اهمیت بالایی برخوردار است. زمان گزینش دمپرها باید به طراحی پرهها و زوایای خمش آن ها اعتنا کرد چرا که اهمیت تغییر و تحول مدل پرهها جهت هوادهی و همینطور همهمه جریان قابل تغییر و تحول است. دمپر بادی یا این که دمپر وزنی یا این که بالانس دمپر در تمامی مناطقی که نیاز به خودداری از برگشت جریان هوا به باطن کانال و محیط ، و ذیل یک فشار مشخص و معلوم باشد، قابل استعمال میباشد. پلنیوم ها در واقعیت نقش واسطه را فی مابین خط اهمیت شبکه هوای رفت و دریچه های خطی دارند. قیمت موتور دمپر اساسی اعتنا به انواع و مارک های آن متفاوت است. در دمپر هایی که مساحتِ آن‌ها در واحدِ اینچ مربع، کاهش از دویست اینچ مربع گردد، جهتِ مقرون به صرفه گردیدنِ ارزش دمپر ، حداقل مساحت را دویست اینچ مربع در حیث گرفته و قیمتِ شالوده دمپر را در این مقدار ضرب می نمایند تا قیمت دمپر بصورت حداقلی و مقرون به صرفه هم به جهت تولیدکننده و هم به جهت مشتری حاصل گردد. بنابراین در هنگام گزینش دمپر مطلوب برای یک محیط بایستی فشار عملیاتی، غلظت طراحی و مقدار ماده اطفایی که قرار می باشد تخلیه شود همچنین وجود هر دسته نشتی، فشار حداکثری مجاز و دوران مجاز به جهت تخلیه در حیث گرفته شود. در نحوه برقی از یک موتور اکتواتور به مراد باز و بست دمپر یا لوور استعمال می‌گردد که اصلی توجه به بعد ها دمپر، اقتدار موتور گزینش میگردد. دمپرها در صنایع متعدد کاربردهای فراوانی دارا هستند و وسایلی هستند که در مسیر جریان هوا کارگزاری می شوند و توسط آن ها می توان مقدار جریان هوا را کم، بسیار ویا قطع کرد و یا تغییر تحول مسیر داد. دمپر ها در واقع نوعی روزنه یا این که صفحه فلزی است که اساسی باز و بسته شدن، جریان هوای عبوری از داکت ها و کانال ها را damper 7 تنظیم می کند. در واقع محرکهای الکتریکی دمپر، رابط در بین سیستم در دست گرفتن و سیستم مکانیکی در تهویه مطبوع هستند که جریان هوا را در درون کانالها، دودکش و بقیه تجهیزات انتقال هوا تهیه میکنند. عمده آیتم به کار گیری قرار می گیرد که می تواند جریان هوا را به خوبی تنظیم کند. حساس برگشتن حالت به وضعیت نرمال دمپر هم به وضعیت نرمال خود بازمیگردد به همین ترتیب می توان اطمینان حاصل کرد که غلظت ماده اطفایی بیش از ترازو در محفظه رقیق نشده و به جهت مدت دوران حتمی در محیط باقی میماند. هم دارا‌هستند و فضای زیاد پاره ای را نیز اشغال می نمایند که این خویش یک مزیت محسوب می شود . از دمپرهای هوابند در کاربردهایی که نیاز به جدا جریان هوا در وضعیت مشقت بار دارند، استفاده میشود.

ایندکسر