همینطور این قابلیت و امکان در همین دسته دمپرها وجود دارااست که به خواسته کاهش افت فشار هوا پرهها را در یک محفظه بیرون از مسیر عبور هوا قرار داد. در زمان حریث در شرایط کارگزاری عمودی، دمپر بواسطه وزنهای که به پرهها متصل میباشند، بسته خواهد شد. یکی از دیگر از مزیتهای دمپرهای رشته این میباشد که طریق نصب و مراقبت فراوان سادگی دارند. هدف از وجود سیستم تعلیق در خودروها این میباشد که ارتعاش های واردشده از طرف جاده به سرنشینان و کابین خودرو کاهش یابد، انعطاف پذیری اتومبیل بیش تر شود و همچنین این سیستم بتواند گوشه ای از وزن اتومبیل را طوری تحمل نماید تا ارتفاع خودرو اندک دمپر کانالی نشود. • هنگامیکه فشار باطن کانال به هر دلیلی بالا رود پره بالا می رود و از جریان هوا به وسیله کمتر فشار دوری می کند. خرید کردن دمپر باطن کانالی بخش اعظم بهمنظور در اختیار گرفتن جریان هوا برای ایجاد سیستم تهویه سرمایشی و گرمایشی است. لوورهای اندازهگیری هوا کلیدی تیغههای عمودی نزدیک به هم میباشند که از ورود آب جلوگیری میکنند. همین دمپرها غالبا در درون یا این که نزدیکی دیوارها و کف، در نقطه ای که داکتها به آنجا ختم میشوند، به جهت حفظ یکپارچگی کف یا این که دیوارها کارگزاری میگردند. دمپر پروانه ای، متاع دیگری از شرکت تهویه جدید هست که همانطور که در تصویر فوق مشاهده می نمائید دارای باله های پروانه ای صورت می باشد و به همین برهان آن را دمپر پروانه ای می نامند. قطعات دمپر گوناگون بوده و محصول آن برحسب ضرورت از آلومینیوم یا پلیمر ساخته می شوند، تیغه های آن ها میتوانند ثابت و یا متحرک باشند، به دمپرهای تیغه ثابت Louver هم اطلاق می شود.در هواسازها رشته هایی وجود دارد که با الکتروموتور القایی به حرکت درآمده تا هوا را جا به جا کند. فن ها ممکن است اهمیت به دور اثبات یا متحرک گردش نمایند تا حجم هوای متغیری را وارد سیستم کند. رشته های چندتایی در واحد های پهناور معمولا در انتهای هواساز و شروع کانال هوا نصب می شوند تا هوا را در شبکه بدمند. گونه های دریچه توزیع هوا و دریچه انتقال هوا حساس امکان کارگزاری اشکال دمپر متقابل و موازی برای در دست گرفتن هوادهی و هواکشی ، توسط کمپانی تیوا تهویه طراحی و ساخته میشود. دمپر به جهت قطع تهویه مطبوع مرکزی (گرمایش یا سرمایش) به یک اتاق استفاده نشده و یا این که تهیه و تنظیم مجزای دمای اتاقها و یا این که در اختیار گرفتن آب و هوا استعمال میشود. دمپرهای موتوری اتوماتیک میتوانند اصلی یک سولنوید نیز در اختیار گرفتن شوند و میزان جریان هوا حیاتی دقت به سیگنالهای ترموستات که به محرک (actuator) دمپر میرود تهیه میشود. محل نصب دمپر ها در مسیر جریان هوا می باشد که توسط آن می توان جریان هوا را قطع و یا مضاعف و کم کرد.

ایندکسر