تصویب مقاله صرفا از روش سایت نشریه قابل پذیرش است. همچنين علامتها اختصاری به جهت توشه نخستین بايد همراه اساسی شکل کامل لغات آورده شود و در صورت تکرار فقط از شکل اختصار به کار گیری گردد، مگر اينکه آرم يک واحد اندازهگيری استاندارد باشد. شکلها و تصاویری که از صفحات وب دانلود شدهاند نباید آیتم به کارگیری قرار گیرند مگر این که پدیدآور، حق باز نشر آن را به عنوان دسترسی گشوده در دانلود مقاله چارچوب نظری اختیار داشته باشد. مثال: معادله 1، معادله 2 و 3. در صورتی که استفاده از تعداد متعددی از معادلات و یا طرحها اجتنابناپذیر است، میتوانید آن ها را در جدولی از معادلات جمعآوری نموده و از آن یک تصویر تهیه و تنظیم نمایید تا از ساخت انواع در حروفچینی پرهیز شود. منتخب کنفرانسهای منتشر شده، اختراعات اهمیت شماره و پیش از چاپ­های موجود بر روی سرورهای مشهور و شناخته شده را میتوانید در لیست رفرنسها قرار دهید؛ البته متن، جزئیات گرنت و تقدیر و قدردانی نباید در این قسمت وارد شوند. میتوانید به معادلات در رفرنسهای بعدی در باطن نوشته حیاتی استعمال از شماره استناد کنید. به جهت ارسال مقاله، نویسنده مسئول باید در سایت تصویب اسم نموده (جهت ثبت نام می توانید اینجا کلیک نمائید) بعد حساس نام کاربری خویش وارد سایت مجله شده و از بالای صفحه اهمیت کلیک بر بر روی ارسال مقاله وارد صفحه ارسال نوشته شود و در همین صفحه صرفا اصلی کلیک بر روی عبارتبرای آغاز فرآیند اینجا را کلیک کنید” وارد ورقه بعدی شود و در آن صفحه دارای تعیین تعداد نویسندگان، نوع مطالعه، موضوع نوشته و گویش نوشته و گزینش آیتم تایید وارد برگه سپس شوید. پدیدآوران، مسئول صدق رفرنسهای استناد شده میباشند و می بایست قبل از ارسال مقاله، آن­ها را آیتم بررسی قرار دهند. زمان استناد به رفرنسها در دوران ارسال مقاله، پدیدآوران می بایست راهنمای تصویر سالم را در مورد استایل و قالببندی مراعات کنند. به همه لینکها و آدرس وبسایتها به جای ارائه در نوشته نوشته باید شماره رفرنس مخصوص دیتا شود و در لیست رفرنسها قرار داده شوند. فایل­های داده­های طراحی بردار به شکل PDF یا این که EPS ارائه گردد. درصورتیکه به هر نوشته در تحت چاپ که در لیست منابع باشد نسبت دادن شود و جهت تحلیل نوشته توسط داوران اضطراری باشد، در صورت التماس دفتر کار مجله بایستی ارائه گردد. همگی رفرنس های داخل متن باید در فهرست منایع انتهای نوشته باشند؛ وگرنه مطالب بایستی به نقل ازآنها متن شوند. نوشته بايد ضمن رعايت قواعد دستوری، به فارسی سليس و روان نوشته شده باشد و تا حد قابلیت از کاربرد اصطلاحات بيگانه که معادل مناسب فارسی دارا هستند پرهيز گردد.

ایندکسر