وزارت روش و شهرسازی براساس قانون مصوب مجلس و بهعنوان مجری این طرح، یک زمان ۲ ماهه از تاریخ ۱۹ فروردین تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ را به جهت ثبت دیتاها ملکی و اقامتی سرپرستان خانوار در سامانه ملی املاک و اسکان گزینش کرده بود. در حالی که رونمایی از طرح ایجاد میلیونی واحدهای مسکونی در یک ماه اخیر از مسیر واگذاری زمینهای ارزانقیمت، تسهیلات بانکی و… به مسکنسازها میتوانست یک سناریوی مبنی بر بهتر شدن آینده بازار ملک از دیدگاه مسکنسازها را پر رنگ نماید یا این که دستکم بر سطح انتظارات آن ها از آتی پیشروی فعالیتهای ساختمانی فارغ از تاثیر باشد، ولی دقیقا در این زمان، بدترین حساس سازندهها از آتی پیشروی بازار ملک طی 1سال گذشته به تصویب رسید. ولی هدف اساسی از همین طرح، شناسایی املاک مردمان و همچنین معین شدن محل اسکان افراد است که می تواند در آتی ، علاوه بر موضوع مالیات ها، بر بر روی تصمیم گیری های دیگر نیز اثر گذاری گذار باشد. همین مورد قضیه میتواند همین پیام را مطرح نماید مبنی بر این‌که به حیث می رسد در مردادماه با رونمایی از همین طرح، شوک منفی به بازار ساختوسازو مسکن وارد شده است چرا که علاوه بر همین پارامتر (انتظارات) در سه پارامتر یا این که نشانگر دیگر نیز موقعیت وخیمتر از ماههای قبل اعلام شده است. از سوی دیگر برنامه ای باید در بازار مسکن و از سوی متولی همین بازار اجرایی و عملیاتی شود که قابلیت فروش واحدهای ساخته شده به تقاضای موءثر به رخ پایدار را فراهم کند. همینطور میزان فروش واحدهای مسکونی نوساز هم بدترین موقعیت از شروع سال را پشت سر میگذارد. طی حدود سه سال گذشته، به طور همزمان اهمیت دوام جهش ارزش در بازار ملک و استمرار ضعف قدرت خرید از سوی متقاضیان مصرفی، حلقه آخر بازار ساختوساز که به عبارتی قابلیت فروش به موقع واحدها به متقاضیان است تامین نشد. پاسخ: در نصیب تعیین تکلیف، مورد “این ملک متعلق به من نمی باشد” را تعیین نمایید. درصورتیکه گواهی ملک به تیتر ضمانت بانک و یا دادگاه گزینه به کار گیری قرار گرفته باشد نمی قدرت نسبت به معامله آن ملک اقدامی انجام داد. بررسیها درباره رکوردشکنی وخامت وضع و اوضاع فعالیتهای ساختمانی در چهار نشانگر فعالیتها و سرمایهگذاریهای مسکنسازان در ماهی که طرح مسکنسازی میلیونی مطرح شد حاکی از این هست که سازندههای مسکن و مدیران ساختمانی اصلی این طرح ارتباط موثری برقرار نکرده و نسبت به اثر گزیده آن در بهبود کسب و کارهای خویش چندان امیدوار نیستند. در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نیز به همین مسئله اشاره شده است. به جهت کسانی که هر گونه نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همینطور هدایت در گزینه چگونگی استعمال از املاک اندیشه فاز سه ، شما احتمال دارد می توانید حیاتی ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر