روزنه های میترال و سه لتی بوسیله اتصالاتی فیبروزی که طناب وتری (chordae tendineae) نامیده می شوند و به انتهای آزاد هر لت متصل هستند، حمایت می شوند. روزنه ی میترال (Mitral valve): بین دهلیز و بطن چپ قرار گرفته است. همین دریچه ها بین دهلیز و بطن قرار گرفته اند. در همین نوشته به آناتومی، ساختار، کارایی و نکته ها بالینی روزنه های قلبی خواهیم پرداخت. می توانید میزان روزنه دیافراگم را به صورت کوچک یا تبارک امتحان کرده تا حسگر نور را به شکل اندک یا دوچندان حساس کند. آنچه در عکس به شکل واضحی چه در جلو و یا عقب نشان دیتا می شود یعنی عکس کاملا روشن دیده می شود. دیافراگم کوچک دقیقاً برعکس کار می کند و منجر تاریک شدن عکس می شود. همین دستور سبب بسته شدن دریچه می شود. نارسایی روزنه میترال بیماری شایعی می باشد که به علت ناکفایتی دریچه در بسته شدن کامل تولید میشود. ۳ تا از آن ها در بطن راست قرار گرفته و دریچه سه لتی را حمایت می نماید و ۲ تای مابقی در بطن چپ دریچه میترال را حمایت می کند. روزنه های دهلیزی بطنی (Atrioventricular valves): شامل دریچه ی سه لتی و میترال. مثل دریچه ی سه لتی قاعده ی هر لت به حلقه فیبروزی که حفره ی قلبی چپ را می پوشاند، متصل شده است. روزنه ی سه لتی (Tricuspid valve): میان دهلیز و بطن راست قرار گرفته است. این عضله ها به زمان سیستول منقبض شده و از پرولاپس روزنه ها به داخل دهلیز دوری می کنند. این دریچه ها به هنگام شروع انقباض بطنی (سیستول) بسته شده و او‌لین صدای قلبی را ساخت می کنند. همین قطعه به تیتر پشتیبان موتور ماشین وظایف متعددی را زمان عمل موتور ایفا میکند. همین قطعه به طور معمول از بدنه آلومینیومی یا مواد ترکیبی تولید میشود. در اینجا اکثر به تحلیل وب وب سایت دریچه کولر سقفی دیجی کالا.

ایندکسر