دریچه سقفی تایلی کلیدی دریچه گرد تخت به طور کلی از یک برگه فِلَت از محصول آلومینیوم اهمیت ضخامت یک میلیمتر کهیک دریچه گرد تخت با قطرهای متنوع در مرکز آن تعبیه شده درست شده است.این مدل دریچه سقفی هم میتواند به صورت صفحه مستقلِ چهارگوش ساخته شود و هم میتواند به رخ کاغذ تایلی اساسی فِریم ساخته و عرضه گردد.این دریچه می تواند به رخ رابطِ گرد به لاین اصلیِ کانال هوا مرتبط گردد. لازم به ذکر میباشد روزنه سقفی با دریچه گردِ جت نازل را، نیز میتوان در میانِ شبکه های تایلیِ سقف کاذب، نصب و تعبیه نمود و هم بصورتِ مستقیم حیاتی کادر به سقفِ اصلی، پیچ و متصل نمود.دریچه سقفی حساس دریچه گردِ جت نازل را نیز برای سیستمِ برگشتِ هوا(مکِش) و هم برای سیستمِ رفتِ هوا(دمِش) بکار می برند.درصورتِ استفاده ی این روزنه برای سیستم مکش، به کار گیری از دمپر الزامی نیست.دریچه سقفی تایلی حساس دریچه گردِ جت نازل عموماً به وسیله یک رابطِ کانالی به لاینِ اصلیِ نتورک هوا متصل میشود.سطحِ بدنه ی روزنه سقفی تایلی کلیدی روزنه گردِ جت نازل بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع پوشش داده و به بازار عرضه میشود. این جور روزنه هم مثل دریچه مشبک قابلیت و امکان نصب بر بر روی دیوار و پایین سقف را دارا می باشد و از آن بیشتر به جهت هوای رفت سیستم های رشته کویل و کولر گازی به کارگیری می شود. پره های این دریچه های سقفی صدای خیلی مقداری تولید می نمایند به ادله این که در ساختمان فیزیکی این محصولات آیرودینامیک به فعالیت رفته است. در صورت وجود مانع در جلوی دریچه تنظیم هوای رفت بهتر هست روزنه تنظیم هوا آنقدر از سقف فاصله داشته باشد تا اثر مانع به دست‌کم برسد. محل کارگزاری دریچه تهیه هوای رفت بایستی به مدل ای باشد که در ارتفاع حدود یک تا دو متری از کف اتاق سرعت مناسبی از هوا ساخت شود. دریچه خطی از آن مدل از دریچه هایی ست که هوای خروجی از انشعاب کانال هوا را بصورت موازی از داخل شبکه هوا به محیط تزریق می کند. روزنه سقفی یک طرفه به مظور هدایت هوای ورودی از سقف به یک مسیر یگانه قابل استعمال می باشد، یعنی روزنه سقفی یک طرفه کلیدی پره های اریب، هوای خروجی از دهانه انشعاب شبکه را عموماً به یک مسیر خاص سوق‌دهی می کند. هوایی که از مسیر کانال به اتاق می‌رسد در محل دهانه انشعاب شبکه توسط دریچه در دریچه سقفی 4 طرفه اتاق پخش میگردد. این روزنه ها زمانی که به صورت تایلی در داخل حفره سقف کاذب قرار می گیرد، و یا این که وقتی که در یک قاب مربعی رخ محصور می شود به نام روزنه شمسی تایلی یا آرمسترانگ شناخته می شوند. هفت گونه کادر سازه به درخواست در دسترس می باشد. از پنجره سرک می کشید توی تراس تا از مرغ بی نوا که پای چپش می لنگید، بی خبر نماند. روزنه های سقفی به ترتیبی در سقف نصب می شوند که هوا را به طور متوازن توزیع نمایند. دریچه تنظیم هوا از انواع متعدد آلومینیمی، آهنی و MDf ساخته می شود، روزنه تهیه هوا از پره های گوناگون به جهت گزینش مسیر هوا و قاب حیاتی تشکیل می شود، که گونه خروج هوای دریچه را به انواع یک طرفه، دوطرفه، سه طرفه و چهار طرفه تقسیم می کند. به جهت اشخاصی که هر گونه نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین هدایت در آیتم چگونگی به کارگیری از دریچه سقفی 60*60 ، شما ممکن است می توانید کلیدی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر