آن یکسری غدد لنفاوی برداشته و محاسبه میشوند. برای معالجه ژنیکوماستی می بایست به متخصص جراحی یا فوق تخصص غدد مراجعه کنید. گر چه ظواهر تبارک پستانهای یک مرد ممکن هست ایراداتی را از لحاظ زیباییشناختی جسمانی یا روانی به جهت شخص تولید کند، البته مهمترین مشکلات همین پدیده محدود به همین مشکلات ظاهری نیست. تاریخچه دقیق طبابت شامل داروها و مواد مصرفی هم در تشخیص پزشک کلیدی است. بنابراین حساس میباشد که دارای بالا بردن درایت درباره این مشکل به خویش یا این که اطرافیانتان یاری نمایید و گام مثبتی در رفع همین ایراد بردارید. در بعضا موردها به جهت تشخیص علت ژنیکوماستی ممکن میباشد آزمایشهای بیشتری انجام شود که می تواند شامل تست خون تا باز‌نگری کبد، همه و عملکرد تیروئید باشد. بهندرت، سرطانهایی به جز سرطان بیضه هم ممکن است هورمونهایی ساخت نمایند که می تواند باعث ژنیکوماستی شود. ژینکوماستی اساسی درد شدیدی همپا نیست، اگر چه حوزه‌ بزرگ شده ممکن می باشد حیاتی شود. اکثر اشخاص اصلی حساسیت شدید در سینه نیستند، بدین ترتیب در شکل پیدایش این فرمان حساس دکتر خود تماس بگیرید. ولی آقایان نیز مانند خانمها اهمیت سینه و حتی مجاری شیر هستند. اما گهگاه سینه آقایان در اثر ارتقا هورمون پرولاکتین می تواند از خویش شیر خارج کند. لیپوماتیک به دکتر کمک می کند که در روزگار کمتر، چربی بیشتری را از سینه بیرون کند و همزمان به سفت نمودن سینه بپردازد. همین شیوه برای از در بین بردن چربی های اضافی که در حوزه‌ سینه وجود دارا هستند نیز به کار می رود که تاثیری بر غدد پستان ندارد. همانطور که پیش از این اشاره شد، ژنیکوماستی وجود بافت واقعی سینه، عموما در اطراف پستان می باشد و رسوب چربی، ژنیکوماستی نیست. این اختلاف ممکن است ناشی از سنین مختلفی میباشد که در آن پسران گزینه تحلیل قرار گرفتهاند. ژنیکوماستی ناشی از تغییرات موقت در سطح هورمونها معمولا طی شش ماه تا دو سال خودبهخود ناپدید میشود. برای کسانی که هر گونه نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همینطور هدایت در مورد چگونگی استعمال از درمان تبارک شدن سينه در مردان حساس ورزش ، شما شاید می توانید کلیدی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر