پتاسیم برای کامل شدن اکثری از عملکردهای اساسی در گیاهان نظیر فعال سازی واکنش های آنزیمی ، سنتز پروتئین ها ، تشکیل نشاسته و قندها و تهیه و تنظیم جریان آب در سلول ها و برگها گزینه نیاز است. سولفات پتاسیم به جهت همین محصولات ترجیح دیتا می شود، که شامل تنباکو و بعضی میوه ها و سبزیجات است. مطالعات نشان داده اند که کلرید پتاسیم در پرورش درخت خفته، مفید است. مثلا مواد معدنی طبیعی حاوی K نظیر کاینیت و شونیت استخراج و حساس اعتنا دارای محلول های آب و نمک شستشو داده می شوند تا محصولات جانبی آن از دربین برود و K2SO4 تولید شود. از همین نمک هم گهگاه وقت ها در ایجاد شیشه به کارگیری می شود. این ماده جامد محلول در آب میباشد و معمولاً در کودها به کارگیری می شود چون که پتاسیم و گوگرد مواد تأمین کننده گیاهان هستند. کاربرد با پتاسیم سولفات به عنوان کود است. خرید کردن قرص های پتاسیم نیترات و به کارگیری از آن ها جهت یاری به فرایند های بدن کاربرد فراوانی دارند. تولیدکنندگان غالبا از پتاسیم سولفات برای محصولاتی که Cl مازاد – از کود متداول KCl – نامطلوب میباشد به کارگیری می کنند. پتاسیم سولفات فقط یک سوم محلول KCl است ، به این ترتیب معمولاً به جهت افزودن از نحوه آب آب پاشی حل نمی شود مگر اینکه نیاز به S اضافی باشد. به جهت خرید کردن کود سولفات پتاسیم حساس کارشناسان ما در پترو کمیاب تماس حاصل فرمایید. محصولاتی که آلرژی کمتری دارند، در رخ توده شدن کلرید از آب آبیاری ممکن هست به سولفات پتاسیم برای رشد خوب تر نیاز داشته باشند. K2SO4 فاقد کلرید می باشد که می تواند برای بعضی محصولات مضر باشد. واکنش در بین سدیم نیترات و کلرید پتاسیم نیز طرز دیگری به جهت تنظیم این محصول به شکل سنتتیک است. در عوض به طور طبیعی اهمیت نمک های حاوی منیزیم ، سدیم و کلرید ترکیب می شود که به ترتیب منیزیم ، سدیم و کلراید است. صنعت معدن از فرآیند مشابهی به جهت برداشت K2SO4 از دریاچه تبارک نمک در یوتا و از ذخایر معدنی زیرزمینی به کار گیری می کند. غالباً ، غلظت K در خاک برای حمایت از رویش سلامت گیاه ناچیز است. مهم این درحال حاضر ، محققان بعداً کشف کردند که می توانند یکسری از مواد معدنی زمین را به جهت ایجاد K2SO4، که امروزه رایج ترین نحوه ایجاد هست دستکاری کنند. هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه حساس خرید اینترنتی پتاسیم کلراید وب وبسایت خود باشید.

ایندکسر