نیترات پتاسیم یک ماده شیمیایی میباشد که مانند سایر مواد شیمیایی زمان استفاده از آن باید جوانب احتیاط را رعایت نیترات طبیعی پتاسیم در جدول کرد. نیترات پتاسیم معمولا به تیتر یک ماده کریستالی محلول در آب فروخته میشود. در معالجه فشار خون بالا پتاسیم در واکنش پتاسیم نیترات حیاتی سرب یدید نیترات کاربرد دارد. پتاسیم نیترات: همین ماده کاربردهای زیادی دارد. همینطور نیترات پتاسیم در بمبهای دودزا کاربرد دارد. KNO3 یک ادغام شیمیایی دارای نام شیمیایی نیترات پتاسیم است. همچنین قابل ذکر میباشد از این ادغام در غالب سوخت موشک نیز استعمال میگردد و ابر دودی شکلی را که هنگام شلیک موشک چشم اید به وجود می آورد. حساس همین حال، کشاورزان بایستی آب را به توجه رئیس نمایند تا نیترات در زیر ناحیه ریشه حرکت نکند. به کار گیری از محلول رقیق شده نیترات پتاسیم فرمولایف بر روی شاخ و برگ در طول رشد میوه برای بعضا محصولات زراعی سودمند می باشد چون این مرحله از پرورش اغلب اهمیت تقاضای دوچندان K در زمانه کمتر عمل ریشه و جذب مواد مغذی هم زمان است. رنگ بنفش ناشی از تحریک یون پتاسیم است. گاهی وقت ها یک محلول رقیق شده بر روی شاخ و برگ گیاه اسپری می شود تا فرآیندهای فیزیولوژیکی را تحریک کند یا این که بر فقدان مواد مغذی غلبه کند. در چنین خاک هایی، تمام نیتروژن فورا برای جذب گیاه به صورت نیترات در دسترس هست و نیازی به عمل میکروبی مازاد و تبدیل خاک ندارد. در زمان رشد زایشی نیاز پتاسیم گیاه ارتقا و نیاز ازتی گیاه کمتر می یابد همین در حالی می باشد که در این زمان مصرف ازت در گیاه نباید متوقف شود. یک ماده جامد سپید محلول در آب می باشد که حیاتی تبلور جزئی محلولهای نیترات سدیم و کلرید پتاسیم تشکیل میشود. این ماده یک نمک یونی از یونهای پتاسیم و یونهای نیترات و به همین عامل یک نیترات قلیایی فلز است. نیترات پتاسیم متداولترین دلیل آلرژی زدایی سوای ورژن برای دندان است. نیترات پتاسیم به صورت لایه های نخ نما شیشه ای سپید در غار ها و همچنین صخره ها و خاک هایی که اهمیت مواد آلی می باشند، تشکیل و پیدا می شود.

ایندکسر