5. ارتقا فشار بر روی پمپ ها. همینطور عضو می تواند تاثیرات روزگار واقعی تغییرات PH، دما یا بازیابی بر فشار، نرخ جریان عبوری و میزان مرغوب بودن آب تصفیه شده را آنتی اسکالانت فلوکن ۲۶۰ تماشا کند. پروتون صرفا نرم افزار آنتی اسکالانتی است، که مقدار دفع آرسنیک حیاتی PH های مختلف، دما و اقتدار یونی متفاوت را پیش بینی می کند. PROTON اجازه می دهد کاربر فشار ورودی مورد نیاز و کیفیت آب تصفیه شده را به جهت ممبران های متعدد ذیل موقعیت برابر حساس هم مقایسه کند. آن گاه از تعیین طرح، کاربر به سادگی می تواند جور فیلتر ممبران مختلفی را تعیین کند و فورا تاثیر آن بر فشار، میزان مرغوب بودن آب و پتانسیل رسوب گذاری را باز‌نگری کند. مهم توجه به آزمایشات روی آب ورودی، سیستم آیتم به کارگیری و گونه رسوباتی که روی ممبران وجود دارند، بایستی نسبت به تعیین نوع اسیدی یا این که بازی بودن آنتی اسکالانت مبادرت کرد که قیمتهای متفاوتی هم دارند. آنتی اسکالانتها مهم اعتنا به جور و کاربردی که دارند، اصلی قیمتهای متمایز هستند. کلیه آب های موجود در طبیعت حساس مواد و املاحی می باشند که در دوران تصفیه باطن دستگاه RO، منجر ساخت رسوباتی می شوند که در مدت زمان طولانی باعث کاهش بازدهی دستگاه و قدمت آن می شود. به این استدلال نگهداری درست از همین دستگاه همواره از حساس بالایی برخوردار است. پیشنهاد می شود همواره از ماده ضد رسوب جهت بالا بردن بهره وری سیستم تصفیه آب به کار گیری گردد. آب محل ورود به دستگاه اسمز معکوس حاوی نمک های محلول کلسیم، منیزیم و سایر املاح می باشند که همین نمکهای محلول در اثر عبور از غشاهای دستگاه اسمز معکوس اساسی گذشت زمانه بر روی غشای اسمز معکوس رسوب می کنند. فرآيند تهنشينی رسوب تا هنگامی ادامه خواهد داشت كه يون های تشکیل دهنده نمک در محلول به رخ فوق اشباع باشند. در طول دو دهه گذشته نسل جدید ضد رسوب ها به طور تجاری ظهور یافته اند، که در آن ها مواد تشکیل دهنده فعال، اغلب مخلوطی از پلی کربوکسیلات ها و پلی اکریلات های مختلف مولکولی هستند. بنابراین پیشنهاد می شود در مدت زمان 3 تا 7 روز از بسته هایی اهمیت وزن کمتر از 2٪ و بسته های کاهش از 10٪ در 7 تا 14 روز استفاده شود. دستگاه های آب شیرین کن دریایی.

ایندکسر