کسب مرتبه برتر کنکور اهمیت پکیج های آموزشی جدید سخن اخیر به عامل اعصاب بودن طریق بیان مطالب در محصولات دوچندان آسان است. اتفاقا نکته دیدنی در آیتم پروژه زیست 6040 سخن اخیر این میباشد که تمام افراد حیاتی هر سطح از آمادگی می توانند از آن استفاده کنند. مهدی خدامیان آرانی در مکتوب حرف آخر: غمها و غصههای امام دوران درمقابل السلام حساس تکیه بر احادیث اهل بیت، شیعیان را اصلی با توجه به مهدی موعود آشنا میکند. تعداد 11 DVD در پکیج زیست شناسی 6040 کلام آخر قرار دارد. اینکه می توانید کل مطالب زیست کنکور را در قالب یک پکیج، آن هم زیست شناسی 6040 صحبت آخر داشته باشید. اما در زیست شناسی 6040 سخن آخر اساسی ابر جانور و ابر گیاه یک دسته کلی و قابل ادراک برای شما رسم می شود که به راحتی می توانید ارتباط سوالات اساسی مباحث را پیدا کنید. سوال ها 156 تا 205 از دفترچه مخصوص به زیست شناسی اختصاص دارد. ضریب زیست شناسی کنکور بسته به زیرگروه گوناگون است. یعنی در واقع همین مباحث از درون پروژه خارج کشیده و در قالب محصول جدید ارائه شده است. در درس زیست شناسی 3 استاد و در درس ریاضی 2 معلم در حال ارائه و آموزش این درس هستند. مکتوب درسی زیست شناسی به دلیل وجود نکته ها کوچک و بسیار تستی بایستی کلیدی توجه خوانده شود. به جهت اینکه دانش آموز بتواند روی زیست شناسی کنکور مسلط شود باید در طول زمان ی تحصیلی کتاب درسی را به توجه مطالعه کرده باشد و سال اخیر تنها به مرور مطالب بپردازد و تنها کلیدی مطالعه در سال آخر نمی اقتدار به درصدهای بالا در درس زیست شناسی رسید. اگر فن دانشگاهی مد حیث شما در زیرگروه یک و دو قرار دارد، باید خیلی روی همین درس وقت بگذارید. همین مباحث در باطن مکتوب ها متفرق هستند. منشا طرح سوالات نیز از همان کتاب های زیست شناسی اساس دهم، یازدهم نقاشی اصلی صحبت د آخر و دوازدهم است. بخش اولیه همین پک، آموزش تمام مباحث در قالب 60 روز است.

ایندکسر