یک عدد از رویه های ساخت انگیزه در خود تلاوت کتاب و جملات انگیزشی است زیرا قرائت جملات باخت و برد می تواند زندگی هر شخص را تغییر‌و تحول دهد. به تنهایی نمیتوانم جهان را تغییر و تحول بدهم البته میتوانم سنگی را به آب بیندازم تا موجهای دوچندان خوی کند. در این مطلب تارنما سماتک زیباترین جملات انگیزشی کوتاه از بزرگان را خواهید خواند. در همین مسیر ممکن میباشد موانعی بر سر شیوه ما قرار بگیرد و باخت بخوریم و انگیزه خویش را به جهت ادامه مسیر از دست بدهیم. وضعیت ها واقعه نمی افتند، شما آن ها را به وجود می آورید. دو گونه از افراد هستند که به شما خواهند گفت نمی توانید کاری در همین دنیا انجام دهید. اما افراد حاجتمند کتابخانه های کوچک و تلویزیون های پهناور دارند. شک و تردید های امروز ما خواهد بود. از داشتن عقیده مخالف عقاید عموم بیمناک نباش، چون هر عقیده ­ای که امروز آیتم قبول میباشد زمانی مخالف عقیده عموم بوده متن انگیزشی کنکور 99 است. درصورتیکه به دنبال سخنان و جملات انگیزشی از بزرگان و شخصیتهای مشهور هستید، در اینجا میتوانید نقل عهد گزینه نظر خویش را پیدا کنید. خودتان را به زحمت نیندازید که از معاصران یا این که پیشینیان بهتر گردید، کارایی نمایید از خودتان بهتر شوید . از دست دادن امیدی پوچ و محال، خود پیروزی و پیشرفتی پهناور است. می توانید از مطالب دارای ارتباط همچون جملات انگیزشی پیروزی مشاهده نمایید. رازی برای پیروزی وجود ندارد، پیروزی حاصل آمادگی، مشقت بار کوشی و یادگیری از شکست هاست. برخی از مردم رویای پیروزی را دارند، در حالی که دیگران بیدار می شوند و برای پیروزی کارایی می کنند! اما مردم طاقت فرسا تداوم می آورند. البته کاری را کردم که دلم می خواست… خواستن به اندازه نیست، بایستی کاری انجام دهیم. اگر دلداده کاری که انجام می بدهید باشید، شما برنده خواهید شد. افراد چیره کارهایی را انجام می دهند که افراد ناموفق قصد انجامشان را ندارند! افراد مهم شخصیت قادر همواره حساس مخالفت شدید از سوی اشخاص کلیدی اذهان تراز پایین مواجه شدهاند. زندگی آسون خیس نمیشه، تو توانا تر میشی!

ایندکسر