پس از همین مدت بیمار میتواند در طول روز دو بار آن را به جهت دوش گرفتن در بیاورد و مجدداً بپوشد. در مواقعی که سینه آقایان تبارک هست پوست همین حوزه‌ تا حدودی دچار افتادگی خواهد شد که به تدریج طی مدت تعدادی ماه بهبود پیدا خواهد کرد. بعضا از مردان پس ازعمل کاهش سایز سینه احساس می نماید که ناحیه عمل شده بی حس هست ولی این عارضه تقریباً مدام موقتی است و تا چند ماه پس از عمل از دربین می رود. در صورتی که تورم و قرمزی پوست تا چند روز پس از جراحی باقی بماند. ممکن هست تورم بافت سینه تا سه ماه ادامه پیدا کند. معمولا حدود دو تا سه روز پس از جراحی کوچک نمودن سینه مردان، تورم سینه بهبود پیدا خواهد کرد. حدود سه ماه ارتفاع میکشد تا نتایج آخری چشم شوند. به احتمال فراوان تا یکسری روز پس از جراحی احساس خستگی میکنید. در یک سری روز نخستین پس از جراحی در گیر درد شدید خواهید شد. کلیدی توجه به وسعت جراحی شما مبتلا درد خفیف تا میانگین خواهید شد. برای انتخاب مقدار پوشش بیمه گذار خود، خوب تر هست با یکی از شعب آنها تماس بگیرید. حالا چنانچه وارد مقوله بیماری های شایع در بین مردان بشویم اصلی بیماری مواجه خواهیم شد که بسیاری از مردان را گرفتار خویش کرده و موجب رنجش خاطر آن ها شده است. هیپوگنادیسم. هر یک از بیماری هایی که حیاتی ساخت نرمال تستوسترون تداخل پیدا نماید مثل سندرم Klinefelter یا نارسایی هیپوفیز، می تواند اهمیت تورم پستان دارای ربط در مردان جراحی ژنیکوماستی کرمانشاه باشد. احتمال دارد نه. سرطان پستان در مردان بسیار نایاب است. ژنیکوماستی کاذب (شبه ژنیکوماستی) به عارضهای گفته می شود که تبارک شدن سینهها در اثر انباشتگی چربی باشد و نیکی پرورش بافت سینه. کار جراحی ژنیکوماستی یک کار شخصی هست و شما باید همین کار را اهمیت حیث خودتان انجام دهید، نه به برهان تمایل شخص دیگر یا این که به جهت شبیه شدن به یک تصویر خیالی ایده آل.

ایندکسر