[ad_1]

چرا جهان در انفجار بزرگ ، در برخورد ماده و ضد ماده ، خود را نابود نکرد؟ لحظه یورکا در حمام منجر به پاسخ شد.

[ad_2]

منبع: khabar-bazar.ir

ایندکسر