احتمالا جالب باشد بدانید که مسقط پایتخت یک عدد از ثروتمندترین مرزوبوم های شیخ نشین عرب لبه خلیج عجم می باشد که ارتباط ها بسیار عالی سیاسی و تجاری اصلی کشور ایران دارد. ضمناً کُندُرِ شهر صلاله هم دارای شهرت است، چنانچه سری به همین شهر زدید حتماً در برگشت به کشور ایران کمی از کندر آن شهر را هم حساس خود به جمهوری اسلامی ایران بیاورید. کاخ پهناور و جذاب شاه قابوس در همین شهر از دیدنیهای صلاله به شمار میرود. شهر صلاله دومین شهر بزرگ عمان آن گاه از مسقط است که محل تولد شاه قابوس، قاضی فقید این میهن است. مسقط، پایتخت عمان بزرگ ترین و با ترین فرودگاه در میان المللی عمان را در خود جای دیتا است. ضمناً در میان روش میتوانید به کلی درخت انگور نیز دسترسی داشته تور عمان ظهر تهران باشید. خبر خوب همین است که در مرز و بوم بیابانی عمان، که پیادهروی جزو کارهای محبوب گردشگران نیست، در این حیطه مسیرهای مهربانی برای پیادهروی وجود دارند و بدین ترتیب در سفرتان به عمان میتوانید در مسیرهای طبیعی و خوب این ناحیه پیادهروی کنید و حتی به فضای سبز میوه هم دسترسی داشته باشید. شاید تا پیش از این که به همین نوشتار برسید فکر نمیکردید که بتوان در کشوری همچون عمان از ساحل و آبوهوای مطبوع ساحلی لذت برد، البته خبر عالی همین هست که علاوه بر صلاله، در جزیرهی مصیره، در شرق عمان، طبیعتی خوب برقرار بوده و ساحلی قشنگ حیاتی آبوهوایی فوقالعاده در آن حیطه قابل دسترسی است. خبر عالی همین میباشد که در جنوب صلاله میتوان به ساحل نیز دسترسی داشت، ساحلی که در بخش اعظمی از روزهای سال به سبب ابرهای موسمی ناشی از اقیانوس هند بارانی است. همین منطقه طرفداران متعددی دارد و افراد از سراسر عمان به جهت بیشه گردی و قایق سواری در دریاچه به صلاله می آیند. صلاله در جنوب مرزو بوم عمان قرار دارد و به نوعی شهر دوم مسقط است. فصل زمستان به جهت همین مرز و بوم از ماه اکتبر شروع میشود؛ دمای هوا در این ماه به شکل قابل توجهی کاهش مییابد و هوا دلپذیرتر و معتدلتر میشود. وجود چنین مکانی در مملکت بیابانی عمان به جهت کشاورزان این کشور هم غنیمت است. این فرش 1 میلیاردو هفتصد میلیون گره دارد. جبل شمس در واقع اسم یک کوه نمی باشد بلکه دلالت بر رشتهکوهی حیاتی این نام دارد.

ایندکسر