[ad_1]

بازدید اخیر از محل اولین انفجار بمب اتمی ، نمای بیابانی ، (کمی) سنگریزه های رادیواکتیو و بازتاب های نگران کننده را ارائه داد.

[ad_2]

منبع: khabar-bazar.ir

ایندکسر