همینطور ممکن است تصمیم بگیرند تا تخمدان های سالمشان نیز برداشته شود تا احتمال ابتلای سرطان هردو سینه و تخمدان کاهش پیدا کند. همواره راه اولیه در تشخیص سرطان سینه، معاینه سینه بوسیله خویش فرد است،چون در کشورهایی نظیر سرزمین ما، علت بیشتر مراجعات تودههایی است که خویش فرد روی سینهاش پیدا کرده است.بسیار پیشنهاد می‌شود معاینه سینه در روز آخر قاعدگی و در پایین دوش حمام که سینه لغزندهتر هست انجام شود.هر تودهای در سینه سرطان نمیباشد و در واقع کاهش از ۱۰ % تودهها سرطانی هستند،تودههای سرطانی به تدریج بزرگ می گردند و قلیل اندک ابعاد آنان عمده میشود. برای مثال ، اگر کانسر پروستات به استخوانها انتشار یابد، هنز کانسر پروستات نامیده میوشد، و درصورتیکه سرطان سیبه به ریه منتشر شود هنوز سرطان سینه نامیده میشود. سرطان پستان یا این که سرطان سینه به نوعی از سرطان گفته میشود که از بافت پستان شروع میشود و به استدلال رویش خارج از قاعده سلولهای غیرطبیعی در پستان شکل میدهد. زنانی که از رژیم غذایی مدیترانهای استعمال میکنند، سالمتر بوده و خطر ابتلا به سرطان پستان در آنها کمتر مییابد. رژیم غذایی قلیل چرب (مصرف غذاهی پرچرب و دسرهای پرچرب و پرکالری می توانند راستا ساز ایجاد سرطان باشند.و خوبتر هست خانمها در برنامه غذایی خود از غذاهای سوای کلسترول و قلیل چرب نظیر سویا به کار گیری کنند. این حالت می تواند موروثی باشد یا این که عامل ها دیگر در تولید بی نظمی سلول ها اثر گذاری بگذارند. به همین ترتیب، در‌حالتی که شخص در بعضا نواحی بدن خویش به طور تر و تمیز مبتلا بی حسی مداوم شود، بایستی در اسرع وقت به انجام مراقبتهای درمانی بپردازد. به تیتر مثال، چنانچه هورمون استروژن منجر پرورش سلول های سرطانی شما می شود، پزشک برای شما دارویی را تجویز می کند که متعدد از دارویی هست که به جهت افراد اساسی سرطان پستان از نوع HER2 (پروتئین خاصی) تجویز می کند. در مواردی کاهش نیز از جراحی و پرتودرمانی برای کاهش نشانه ها و دلایل استعمال می شود که اثرات سرطان سینه مثل درد شدید را کاهش می دهند. سلول ها که کوچکترین اجزای ساختمانی موجود زنده در تن هستند در محدوده قوانین معلوم پرورش می نمایند ولی سلول های سرطانی مضاعف سریعتر از بقیه سلول های سالم رویش می نمایند و تا جایی رویش می نمایند که سلول های سلامت را هم نیز تخریب می کنند و همین سلول های سرطانی پرورش خود را نمی توانند جدا کنند. به جهت هر دوDCIS و سرطان سینه تعرضآمیز در اوایل روند اولیه پزشکان معمولاً جراحی را به جهت حذف تومور سفارش میکنند.برای اطمینان از حذف کامل تومور جراح همچنین یک منطقه کوچک از بافت سالم را در اطراف تومور حذف می‌نماید اگرچه هدف جراحی حذف کل سرطان های قابل تماشا می باشد چند از سلول های میکروسکوپی میتوانند در سینه و یا در جاهای دیگر جا بمانند این بدان معنی می باشد که به جهت حذف سلول های باقی ما‌نده سرطان جراحی دیگری نیاز است. لامپکتومی (جراحی مراقبت پستان)، روشی که جراح صرفا بافت سرطانی و پاره ای از سلول های سلامت اطراف را برمی دارد. که خویش همین روش هم براساس این که سلول های سرطانی گره های لنفاوی و روان را نیز سرگرم کرده اند یا خیر، اشکال مختلفی دارد. در این جور از سرطان، سلول های سرطانی هنوز به غدد لنفاوی و دیگر ارگان های بدن نیز سرایت نکرده اند. در همین مرحله سلول های سرطانی خود را به غدد لنفاوی رسانده اند اما هنوز به دیگر نهاد های تن سرایت نکرده اند. سرطان پستان نیز نظیر همگی سرطان های دیگر قطعا ژنتیکی است البته کاملا ژنتیکی نیست، و عامل ها محیطی بخش اعظمی در ساخت آن دخیل هستند. همین دسته مواردی که سرطان به ۱۰ یا تعداد بیشتری از غذذ لنفاوی نزدیک بازو و ترقوه سرایت کرده باشد را هم در بر نمی گیرد. حتی گاهی حساس به درون کشیدن پوست یا این که نوک سینه علامتها سرطان را تقلید میکند. بیش تر وزن : چاق بودن خطر ابتلا به سرطان سینه را ارتقاء می دهد . بیایید کلیدی یک مثال مورد قضیه را بازتر کنیم، به عنوان مثال، چنانچه سرطان پستان به ریه های شما گسترش یابد، همین بدان معنا نیست که شما سرطان ریه دارید. متاسفانه توسعه همین بیماری به حدی بسیار می باشد که از هر سه خانم در گیر به سرطان ، یک نفر به سرطان سینه در گیر هست. داشتن یک یا تعداد عمده از این نشانه ها به مفهوم این نمی باشد که به سرطان سینه در گیر هستید. در اینجا بخش اعظم به تحلیل وب تارنما سرطان سينه و غدد لنفاوي.

ایندکسر