به عنوان مثال، در بخش تصفیه فیزیکی از آشغالگیرهای متفاوت به جهت حذف آلاینده های جامد و معلق داخل پساب ها استفاده میشود. اکثر این جلبک ها بصورت جلبک های شناور لخته ای می باشد و نیاز هست طراحی و دوران ماند آن با توجه و تمهیدات خاصی اجرا شود و یک واحد حذف جلبک در صورت نیاز در خروجی َآن درنظر گرفته شود. حساس توجه به اینکه از پساب خروجی چه استعمال ای خواهد شد و منبع پذیرنده پساب کجاست و همچنین شاخصهای مهمی که بایستی در حد استاندارد گوشه و کنار زیست باشد، بایستی از فرایندهای متفاوتی در طراحی پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی استفاده گردد که در زیر به تعدادی مثال آن اشاره شده است. مجموعه صنعتی هفت که از بزرگترین و باسابقه ترین تولیدکنندگان تجهیزات تصفیه فاضلاب و تصفیه آب می باشد، تیم فراوان گسترده ای از محصولات را در همین زمینه طراحی و ایجاد نموده است. اهمیت توجه به ساختار کلی استخر (دایره ای یا این که مستطیلی) از پل های ته نشینی و لجن روب کلیدی ویژگی های متعدد می توان به کار گیری نمود. دارای ترین خصوصیت این فاضلاب ها حجم فراوان بالای مواد شوینده بوده و ورود مستقیم آن ها به فضای سبز خیر تنها سبب آلوده و کثیف شدن آن میشود، بلکه حجم زیاد زیادی از آب ها را هدر می دهد. حیاتی اعتنا به این‌که همین پکیج ها حجم زیاد متعددی از آلاینده های موجود در پساب های بهداشتی را از بین می برند، لذا می توان آب خروجی از آنها در سایر تصفیه منزل فاضلاب کوچک مصارف به کارگیری نمود. در غیر همین شکل به مرور مواد خورنده و اسیدی درون فاضلاب باعث به خوردگی جداره پکیج خواهد شد. به خواسته تأمین اکسیژن مورد نیاز باکتریها نیز معمولاً هوا به درون فاضلاب به صورت عمقی یا این که سطحی تزریق میشود. لجن خروجی از هاضم که اینک تثبیت شده جهت آبگیری و دفع به واحد بعدی ارسال می شود. ولی عموما در پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی یک واحد هاضم هواضی برای لجن اضافی در حیث گرفته می شود. از دیگر اجزای دوچندان کاربردی داخل پکیج تصفیه می توان به هاضم لجن اشاره نمود که وظیفه آن عده آوری لجن های ته نشین شده در تراز تصفیه بیولوژیکی و شیمیایی است. در همین مرحله اهمیت امداد مواد منعقد کننده و لخته سازها ذرات جامد معلق اصلی میزان های کوچک به نیز چسبیده شده و بر روی مرحله پساب شناور میشوند.

ایندکسر