همین سریال قبل از پخش فصل نخستین برای فصل دوم تمدید شد و بایستی به جهت ادامه قصه همین سریال جذاب منتظر بمانیم. متاسفانه همین اصلاحات قوانین و کمکردن مزایای درباریان به مذاق آنان خوش نیامد و مهم حیله چینیهای متعدد یکی از بهترین رجال تاریخ را سر به نمی باشد کردند. نتفلیکس به عنوان یک پلتفرم موفق و بزرگ، سوابق لغو سریالهای آیتم علاقه طرفداران را فقط پس از یک فصل در کارنامه خویش دارااست و دلیل همین اتفاقات نیز مشخص و معلوم نیست. یکی از از این سریالها، سریال ایرانی کشور کهن بود. بعضا در دید اولیه و اهمیت دقت به ترکی بودن سریال پرسرعت موضع میگیرند البته این سریال به طور کامل یک اثر شبه هالیوودی با فیلمنامه فوق العاده می باشد که شما را به جهت یک‌سری نصیب سرگرم خودش میکند. پدر فرهاد اصلی دقت به رابطههایی که اهمیت مقامات مختص دارد میتواند پسر خویش را نجات دهد اما همین تازه آغاز ماجرا است. سعید نیکپرور خود به تیتر امیرکبیر در فیلم حضور داشت و کارگردانی همین اثر را برعهده گرفته بود. وظیفه کارگردانی این سریال برعهده اسکات فرانک قرار داشت. همین سریال به عامل جملهای که یکی از شخصیتها بر گویش آورد، خشم بسیاری از هموطنان لر و بختیاری را برانگیخت و این منجر توقف پخش آن شد. سریال آخری امپراطوری قصه زد خورد وایکینگها با انگلیسیها به جهت گرفتن و اشراف بر سرزمینهای عمده میباشد و انگلیسیها برای محافظت سرزمینهای خویش میخواهند وایکینگها را به دور نگه دارند. مگی اسمیت که او را اهمیت بازی در سری هر پاتر میشناسیم یک عدد از حیاتی ترین شخصیت های همین سریال است. ۳۴ سال قبل حیاتی ایجاد سریالی از زندگی و روش مرگ او، ادای آئین اگر‌چه کوچک به این شخصیت تاریخی داشتند. در اینجا به بررسی تعدادی سریال تاریخی ایرانی فراوان دوست داستنی میپردازیم. خط قرمز روایت چندین جوان دبیرستانی بود که هر یک به علتی از خانه فرارو گریز کرده و به دور هم عده شده تا به شمال بروند.

ایندکسر