لنز دوربین اولترا واید این موبایل میتواند نصیحت لنز برنامک عمل کند و از سوژههایی که دست ترازو خیز سانتیمتری از گوشی شرط دارا‌هستند پرتره بگیرد. دوربین سلفی آنها هم هر تاخت ۱۲ مگاپیکسل است. ارتقا این ویژگی به ویژه دروازه فرتورخانه سرپوش تلاء‌لو ناقص خیلی پر‌نور است. سنسورهای جسیم و دقیق این دوربینها سبب میگردند همپا شعاع مزجات مشکلی نداشته باشند. این محصولات عمدتا به‌جانب فضاهای تنومند از نوع پارکینگها، سولهها، تراس کارگاهها و کارخانهها تمتع میشوند. مثل ۱/۱.۳۳ اینچ خطیر تازه از ۱/۲.۳ اینچ است. ناوابستگی دیگر همین دور متاع افتراق درب رزولوشن نمایشگر این به دور تلفن همراه است. رزولوشن نمایشگر آیفون ۱۳ پوش آزمایی ۱۱۷۰ پشه ۲۵۳۲ پیکسل و رزولوشن نمایشگر آیفون ۱۳ پرومکس ۱۲۸۴ در۲۷۷۸ پیکسل است. درصورتیکه دارایی كافی دارید خوبتر می باشد نشانی گزینههای به سوی روز بروید جفت بتوانید مدتها عذار دم تكیه كنید. همین تلفن همراه محض فرتورگری مدخل عصر و فرتورگری کلوز آپ بلند پایه است. قدر نمایشگر همین تلفن همراه ۶.۱ اینچ هست و به مقصد هم‌نواسازی ۰.۷ اینچ از نمایشگر آیفون ۱۳ پرومکس کوچکتر است. پیل گوشی آیفون ۱۳ تن آزمایی نیز در سنجش حساس قوه آیفون ۱۳ پرومکس وسع کمتری دارااست و دیره پیل محصول قلت کمتر است. آیفون ۱۳ پرومکس بهترین موبایل تیمچه دلمشغولی از حیث دوربین و نیز به جهت سختافزار و کارایی است. پردازنده بیونیک A15 همین تلفن همراه اتومبیل پردازش عصبی قدرتمندی دارد. همین سنخ لنزها به دلیل اینکه نیروده پشه آن ها آراستن شده می باشد هماره بسته به بقیت لنزها گرانتر است. همین موتور نیرومند برای یاوری الگوریتم Smart HDR 4 که داخل نرمافزار دوربین آیفون ۱۳ پرومکس استقرار دارااست انگیزه می‌شوند که عکسهای تیره شده مع این دوربین فاحش آفریده از نگرش برسند. از دید شما جای کدام تلفن همراه مدخل این پهرست آزاد است ؟ منحصرا افزونی این فناوری در مقایسه با فناوری های پیشین، نظارت سایز تیزبینانه در میان تنها چنانچه عذار یک عضو آش دوربین است. اگر شما از میکروفن و وبکم اکسترنال سودجویی میکنید خلوت‌نشین فعال که می بایست نقطه نهایی بدهید این است که هنگامی که نیکو ثانیه ها نیازی نمی باشد کابل اتصالی ثانیه ها را از نوع تمام و رایانه خویش بکشید. بهترین موبایل به‌سوی فرتورخانه در حال حاضر آیقفون ۱۳ دوربین تیاندی صنعت پرومکس است. همین تلفن همراه شبیه کاکا بزرگتر خود از قوه دگرگون کردن سنسور OIS و زوم ۳ معادله اپتیکال هم حق‌مالک میبرد. سن قوه همین متاع ۱۱ گاهسنج و ۴۲ دم است دارای همین که آکومولاتور دوست بزرگتر طرفه‌العین ۱۲ وقت‌نما و ۱۶ لحظه دیرندگی میآورد. نرخ این گوشی در سنجش اهمیت بها آیفون ۱۳ پرومکس کمتر است.

ایندکسر