حساس همین حالا می اقتدار همین کف پوش ها را به جهت تثبیت دایم کلیدی چسب و پیچ در جای خود محکم کرد. از دیگر مزیت های همین کفپوش های گرانولی می قدرت به عایق بودن و ضد صدا بودن اشاره کرد. یکی از مسائلی که حین خرید کردن کفپوش گرانولی لاستیکی می بایست به آن دقت کرد، عدم ریزش گرانولهای مرحله آن میباشد. این لاستیک ها قبل از آن به طور کامل از اشکال اضافات نظیر سیم و الیاف پاکسازی می شوند و هنگامی آماده شدند در صنایع مختلف گزینه استعمال قرار می گیرد. ریزش و نچسبیدن گرانول موجود در کفپوش گرانولی نشان دهنده از عدم کیفیت حتمی است. ایمنی کفپوش های گرانول مطلوب و بالا بوده که موجب می شود تا در مهد بچه ها هم از آن به کارگیری گردد. نصب کفپوش پازلی نیز مضاعف سهل وآسان است و قطعات پازل نظیر آن بدون استفاده از چسب به راحتی نظیر قطعات پازل به هم وصل میشوند. به طور خلاصه به جهت تعریف و تمجید کفپوش های گرانولی می قدرت گفت: ادغام گرانول لاستیک با مش مطلوب و چسب لاستیک صنعتی که در قالب های مخصوصی حرارت دهی می شود انواع کفپوش های گرانولی تولید می گردد. کفپوش های گرانولی پارکپوش اهمیت استاندارد HIC می باشد. همین جور کفپوش گرانولی اساسی ضخامت بیشتری هست و به استدلال شالوده تخم مرغی که پشت خود دارند، ارتفاع بیشتری در مقایسه اهمیت دیگر کفپوشها دارند. وزن کفپوش های گرانولی بالا است و به برهان سنگی بودن وقتی روی زمین قرار می گیرند اثبات در جای خویش قرار می گیرند. مهمترین خصوصیت های کفپوش گرانولی رولی چه می باشند؟ براین اساس کلیه مواد پلیمری بسته به همین که چه کاربردی قرار می باشد داشته باشند و بر مبنای ویسکوزیته و کارداران دیگر نظیر مدل پلیمریزاسیون و… ممکن هست شرایط پلیمریزاسیون و یا عوامل دیگر در طی فرآیند پیچیده تر باشند و پلیمر خروجی به رخ پودر و یا این که محلول ساخت شوند. برای مثال درصورتیکه از مواد سفیدکننده برای شستشوی کفپوش گرانولی استفاده کنید، رنگ و درخشندگی کفپوش از در میان می رود و دیگر قابل برگشت نیست. گرانول لاستیکی از لاستیک های بازیافت شده تشکیل می شود. مواد تشکیل دهنده این کفپوش ، دانه های گرانول می باشد. در چند سال پیشین سوله های تولید کفپوش اکثری ساخته شده هست که اکثر همین سوله ها به طور سطحی کفپوش گرانولی را کفپوش گرانولی پارک تولید می کنند.

ایندکسر