از ساقه چوبی گیاه لوئی برای بافت سبد یا کلاه به کار گیری میشود. یکی از از مهمترین گیاهان رطوبت دوست، گیاه پیچ اناری می باشد که یک گیاه چوبی حساس قدمت چند ساله به حساب میآید و می تواند کل سطح زمین را حیاتی گلهای رنگارنگ خود بپوشاند. چون شکوفههای همین گل تنها یک روز قدمت میکنند، لذا به آن سوسن یک روزه گفته میشود. ولی انبوه شکوفههای همین گیاه سبب ساز می گردد که بتوانید تا مدتها از یک گیاه گلدار و زیبا برخوردار باشید. دیدنی است بدانید که این گیاه رطوبت دوست به طور کلی مصارف خوراکی و حتی صنعتی دارد. سوسن یک روزه به آب زیاد زیادی نیاز دارد و هر سه تا چهار سال یک بار میتوانید به طرز تقسیم آن را تکثیر کنید. بدین ترتیب ، به دلیل استفاده از نیروی کلیه جانبه از روش آب در استخر ، تنها آجرها به جهت استفاده در ساخت استخر مناسب نخواهد بود. اعتنا داشته باشید که هر چه بعدها بزرگتر باشند، متریال مصرفی ارتقاء یافته، نیاز به حجم بالاتری از آب است، نیاز به تجهیزات تصفیه و گرمایش پیشرفته تری خواهید بود. قبل از هر چیز و قبل از آشنایی اساسی روش تولید استخر بایستی هزینه ایجاد استخر، نوع آن، مکان احداث استخر و ابعاد آن تعیین شود. در ابتدا می بایست بدانید که یک گروه آبی چه ویژگی هایی بایستی داشته باشد ، چگونه تکمیل می شود و از چه فناوری ها و تجهیزاتی استفاده می کند. عنایت­الله، سهیل (١٣٨٨)، تحلیل لایه لایه­ای علت­ها: نظریه و موردکاوی­های یک روش­شناسی یکپارچه و متحول­ساز آینده­پژوهی (محموعه مقالات)، ترجمه مسعود منزوی، مرکز آینده­پژوهی علوم و فناوری دفاعی موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنعت های دفاعی، تهران، چاپ اول. ، بررسی دلیلی تأییدی به فعالیت رفت. به این ترتیب، حساس گسترش روند متمدنشدن/مصرفیشدن در ایران، طبقات به زنجیرهای از کنشهای متمدنانه اقدام کردند که مبتنی بر کاهش سویههای آزاردهنده برای دیگران است. این گیاه آپارتمانی رطوبت زا دارای آب مشکلی ندارد و میتوانید تا نقطه نهایی ماه دوم بهار نیز به کاشتن آن مبادرت کنید. اما پس از انتها زمان گلدهی میتوانید سوسن یک روزه را به نحوه تقسیم پیاز نیز انتشار نمایید. لذا خوب تر هست آن را در محلهایی بکارید که در دسترس کودکان یا حیوانات قرار نداشته باشد. بعضا از گیاهان حیاتی بارانهای فراوان، رطوبت زیاد و خاک خیس میانه دوچندان خوبی دارا‌هستند و شما میتوانید آنان را در باطن باغچه خود و یا این که حتی در باطن گلدان نیز بکارید. استخرها بایستی اهمیت ایمنی هم باشد. فاصله در بین میلگردها و قالب می بایست دست کم 2.5 سانتیمتر باشد تا میلگردها اساسی پوشش بتنی اساسی ضخامت مناسب باشند وبا پیوستگی میان بتن و میلگرد، از میلگردها در برابر خوردگی مراقبت کند. آنگاه از مشاوره و راهنمایی متخصصین در همین زمینه، ابتدا بایستی گود برداری از محل ایجاد استخر صورت بگیرد. نکته دارای در لوله کشی کیفیت و تجربه مجری هست که حین چسب کاری لوله های UPVC غایت توجه را کند زیرا بعد از بتن ریزی دیگر قابلیت و امکان تعمیرات وجود نخواهد داشت و هزینه ی تعمیرات دوچندان متعددی بر شما اجبار می گردد . فعالیت کارگزاشتن و راهاندازی همین استخرها کاسه یکسری روز انجام می‌شود و معمولاً آن گاه از 3 تا 6 روز می توان در ساخت استخر آبیاری قطره ای استخر شنا کرد. از آنجایی که از این مدل استخرها بخش اعظم اهمیت هدف ها درمانی استعمال می شود براین اساس شیرجه زدن در آنجا ممنوع می باشد. براین اساس چنانچه شما نیز در خانه مسکونی یا این که محل کار خود از گیاه آپارتمانی رطوبت دوست حفظ میکنید، بهتر میباشد همین مطلب را تا نقطه نهایی مطالعه نمایید. بدین ترتیب برای پرورش بهینۀ این قبیل گیاهان بایستی موقعیت رطوبتی خاصی به جهت آنها مهیا شود. ضروری به ذکر است که بتن ریزی بایستی در آب و هوای معتدل انجام شود. به طور کلی پیچ اناری یک گیاه آب دوست است. پیچ اناری به کوددهی زیادی نیاز ندارد و حیاتی هرس شدن به موقع در اوایل فصل بهار می تواند از یک رشد در اختیار گرفتن شده برخوردار باشد. اگر موقعیت رطوبتی پیچ اناری فراهم باشد، میتواند در یک سال تا ۱۲ متر ارتفاع بگیرد. چنانچه بتوانید حالت رطوبتی لطف را در داخل منزل نظیر پاسیو مهیا کنید، موگه قابلیت کاشت شدن در پاسیو و حتی گلدان تزیینی را هم دارد و میتوانید آن را در کنار پرچین و پای دیوارهای مرطوب هم بکارید. موگه یا زنبق دره یک گیاه یک‌سری ساله و رطوبت دوست است که اهمیت ساقههای زیرزمینی و یک تنۀ استوار میباشد. سوسن یک روزه یا زنبق رشتی مهم حدود ۱۵ گونۀ خالص و بالغ بر ۳۵ هزار گونۀ ترکیبی است که بعضی از آن ها زیاد معطر و بعضی از آن ها فارغ از عطر و رایحۀ خاصی هستند.

ایندکسر