گاهی وقت ها چربی زیر فک اهمیت چربی دهانی (بوکال) که در بالا واقع شده است، خطا گرفته میشود. گاهی وقت ها ضروری میباشد به جهت نگهداری صورت ساخت شده، حیطه معالجه شده دستکاری شود. بعد از آن از کار جراحی پروتز چانه، ورم و کبودی فراوان شایع است و به جهت برطرف کردن تا مدت 48 ساعت بایستی از کمپرس سردی به کار گیری کنید. پزشک معالج ساریخانی به اعتنا مریض را پایین معاینه قرار میدهد تا در آیتم انتظارات فعالیت جراحی مهم بیمار به توافق برسد. اهمیت این حالا درصورتیکه یک بیمار قبل از عمل به صدق معاینه شود و بعد از کار نیز به درستی زیر حفظ قرار گیرد، این خطرات می تواند رفع یا این که کمتر یابد. چربی به تیتر پُرکنندهای ایمن شناخته شده است که خود به خویش ساخت میشود و می تواند هر گزیده از بدن را پُر کند. با استفاده از تکنیکهای خاص در برداشت و پردازش آن، میتواند یک چهره طبیعیتر و نتیجه ها اهمیت دوامی به شخص بدهد. مشکلاتی چون جلو بودن چانه یا عقب بودن بیش از حد آن می تواند منجر تداخل در تناسب اجزای چهره شود و زیبایی چهره را کمتر دهد ، به جهت برطرف کردن چنین مشکلاتی که در حوزه‌ چانه هست ، از پروتز زنخدان به کار گیری می شود. دلایل و خطرات مربوط به کار زاویهدار نمودن فک و بسته به ماهیت نحوه جراحی گوناگون است. نتیجه ها آخرین فعالیت زاویهدار کردن و پروتز فک و صورت در طولانیمدت استمرار خواهد آورد، اهمیت همین حالا در تراز بهبودی اولیه، ورم، کبودی، بیحسی یا این که ناراحتیهایی وجود دارااست که طبق معمول گذرا هستند و میتوان آنها را اصلی دارو، کمپرس سرد و استراحت به اندازه در اختیار گرفتن کرد. درصورتیکه چربی زیر فک ریز باشد، میتوان آن را با طریق تجزیه، تخلیه کرد. همین نحوه یک رویه حل مستمر به جهت بهبود یک چانهی ضعیف یا برآمده می باشد. این همان پدیده پیری است. بعضی افراد خیلی زودتر از اینکه پیر شوند، دچار این پدیده میشوند. بهبودی از کاشت چانه به جهت نظارت سرانجام پایانی یک سال کامل طول می کشد. کسانی که کار جراحی پروتز چانه را تجربه کرده باشند میتوانند پس از گذشت یک هفته از فعالیت به عمل خود رسیدگی نمایند و به محل عمل بروند. اما انجام ورزشهای سنگین همچون بستکبال و فوتبال تا 6 هفته آنگاه از جراحی به استدلال امکان جابه جایی پروتز مجاز نیست. درصورتیکه شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در آیتم پروتز فک مشهد لطفا از سایت ما دیدن کنید.

ایندکسر