تاریخچه شنا به عنوان یک ورزش، در ایران، کوتاه می باشد و به طور کلی هم همین رشته از ورزش به نسبت دیگر رشتهها در مرزوبوم ایران چندان پیشرفتی حاصل نکردهاست. حمام کردن اهمیت نمک اپسوم Epsom salts ( شهری در جنوب شرقی انگلستان که از آب معدنی آن به جهت ساخت نمک های اپسوم استفاده می شود.) نمک اپسوم حاوی سولفات منیزیم است، یک ماده معدنی که اکثری از اشخاص در معرض نبود آن بوده و یکی از از اجزای اساسی آب دریا به حساب می آید. سد مهاباد علاوه بر اینکه یک گیرایی طبیعی تاریخی منحصر به فرد به فرد در کشور ایران و حتی خاورمیانه محسوب می شود؛ جزو روستا سد پرآب مرزوبوم میباشد که به جهت استمرار تامین آب شرب شهری و سیراب نمودن محصولات زراعی و باغی اهمیت حساس دوچندان است. در حالی که استعمال از پاره ای کانسیلر به جهت برطرف نمودن نواقص پوست یا این که به کارگیری از مرطوبکننده لب برای مرطوب کردن لبهای خشک کاری عادی است. کمیسیون اخلاق ورزش کشور‌ایران آن‌گاه از گذشت یکسری روز از درگیریهای اوکراین سرنوشت دست به عمل شد و در نامهای به بان کی مون، مدیر کمیته اخلاق کمیته بینالمللی المپیک نوشت: «به دنبال اقدام نظامی روسیه در مقابل مملکت اوکراین، برخی از کشورها در حمایت از مردمان اوکراین اعلام کردند از مسابقه حساس تیمهای ملی روسیه و ورزشکاران آن مرز و بوم در رشتههای متفاوت ورزشی از پاراگراف فوتبال جلوگیری خواهند کرد و در ادامه نیز برخی فدراسیونهای جهانی و همچنین کمیته بینالمللی المپیک هم از همین اقدام حمایت و بر عدم رویا رویی ورزشی در ذیل پرچم و نغمه ملی مرزو بوم متخاصم تأکید کرده است. واضح می باشد از آن رده عالیرتبه بینالمللی ورزش که خیلی عالی راجع به مسائل حقوق و دستمزد بشر و حقوق و دستمزد بینالملل اطلاع دارد، انتظار میرود از همین تبعیض خودداری کند و از بعد از آن غیرسیاسی که بر نفی هرگونه تبعیض تأکید دارد، برای رفع این تناقض میان مردم مظلوم فلسطین و قربانیان مبارزه در بقیه کشورها خودداری حلقه شنا استخر کودک کند. قطعاً حمایت از قربانیان نزاع و خشونت امری اخلاقی و عملی پسندیده است، لیکن آنچه جای سؤال داراست همین است که چرا عدم رویا رویی ورزشکاران بسیاری از کشورهای مسلمان و آزادیخواه دارای ورزشکاران اسرائیل در رویدادهای بینالمللی ورزشی آن هم مهم هدف حمایت از مردم مظلوم فلسطین که مملکت و منزل آنان سالهاست اشغال شده و مردمان آن روزانه در یک مبارزه نابرابر کشته و آواره میشوند، نهتنها آیتم حمایت قرار نمیگیرد، بلکه حساس تنبیه، محرومیت و تعلیق مواجه میشود. چرا مسابقه ندادن کلیدی رژیم صهیونیستی محرومیت دارد؟ زمانی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه اهمیت حلقه شنا به انگلیسی وب وب سایت خویش باشید.

ایندکسر